Information on this website is not updated. Please visit our new website

Вчена рада інституту права та психології

 1. Ортинський Володимир Львович – директор ІНПП, д.ю.н., професор;
 2. Остапенко Олексій Іванович – заступник директора, декан базової вищої освіти, д.ю.н., професор;
 3. Гарасимів Тарас Зіновійович – заступник директора, декан повної вищої освіти, д.ю.н., порфесор;
 4. Парпан Уляна Михайлівна – заступник директора, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, к.ю.н., доцент;
 5. Сливка Степан Степанович – завідувач кафедри теорії та філософії права, д.ю.н., професор;
 6. Макарчук Володимир Степанович – завідувач кафедри історії держави і права, д.ю.н., професор;
 7. Бортник Надія Петрівна – завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права, д.ю.н., професор;
 8. Козловський Юрій Михайлович – завідувач кафедри педагогіки та соціального управління, д.пед.н., професор;
 9. Гумін Олексій Михайлович – завідувач кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н., професор;
 10. Кузнєцова Олена Дмитрівна – завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації, д. філол. н., професор;
 11. Ковальчук Віталій Богданович – завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, д.ю.н., професор;
 12. Варій Мирон Йосипович – завідувач кафедри теоретичної та практичної психології, д.псих.н., професор.;
 13. Паньонко Ігор Михайлович – завідувач кафедри цивільного права та процесу, к.ю.н., доцент;
 14. Сікорський Петро Іванович – професор кафедри педагогіки та соціального управління, д.пед.н., професор;
 15. Хазратова Нігора Вікторівна – професор кафедри теоретичної та практичної психології, д.псих.н., доцент;
 16. Кельман Михайло Степанович – професор кафедри теорії та філософії права д.ю.н., професор;
 17. Токарська Антоніна Семенівна – професор кафедри теорії та філософії права д.ю.н., професор
 18. Сірант Мирослава Миколаївна – доцент кафедри конституційного та міжнарордного права, к.ю.н., доцент;
 19. Марисюк Костянтин Богданович – професор кафедри кримінального права та процесу, д.ю.н., доцент;
 20. Хомишин Ірина Юріївна – доцент кафедри адміністративного та інформаційного права, к.ю.н.;
 21. Колодій Ігор Степанович – професор кафедри педагогіки та соціального управління , к.пед.н., доцент;
 22. Личенко Ірина Олександрівна – професор кафедри цивільного права та процесу д.ю.н., доцент;
 23. Широка Анастасія Олександрівна – голова ради молодих науковців ІНПП;
 24. Павлишин Вікторія Зеновіївна – студентка спеціальності «правознавство», ОР «бакалавр»;
 25. Гуч Василь Миронович – студент спеціальності «журналістика», ОР «магістр».