Information on this website is not updated. Please visit our new website

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту права та психології (ІНПП)

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація
053
Психологія Психологія
061
Журналістика Журналістика (за видами)
073
Менеджмент Управління навчальним закладом (за типом)
081
Право Правознавство