Information on this website is not updated. Please visit our new website

Human Resources

Відділ кадрів є структурним підрозділом НУ „Львівська політехніка” та підпорядкований ректорові.
У своїй роботі відділ кадрів керується чинним законодавством України, рішеннями уряду України, наказами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету, Положенням про відділ кадрів Університету.

Задачі та функції відділу кадрів докладно представлені у
Положенні про відділ кадрів університету.

Phone number(s): 
+38 (032) 258-23-76
Phone number(s): 
+38 (032) 258-27-50
E-mail: 
kozurovatlp [dot] edu [dot] ua
Administration: 

Director of Human Resources: Dmytro Kozhurov

Location: 
HR
12 Stepan Bandera Str., 79013, Lviv; the main academic building, 108th and 109th rooms
Javascript is required to view this map.