Information on this website is not updated. Please visit our new website

Програми вступних випробувань для вступу на ОПП підготовки «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» до Національного університету «Львівська політехніка»

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчих конкурсів для вступу на ОПП підготовки «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Програми співбесіди за ОКР «бакалавр»

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр»

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за ОПП підготовки спеціалістів та магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом)

Програми фахових вступних випробувань для вступу на ОПП «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на навчання за ОПП «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю