Information on this website is not updated. Please visit our new website

На інтернет-конференції у Львівській політехніці обговорювали проблеми дизайнерської освіти в Україні

Нещодавно в Національному університеті «Львівська політехніка» відбулась перша Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми розвитку дизайнерської освіти в Україні». Організувала і провела її кафедра дизайну та основ архітектури. В результаті зацікавленого обговорення учасники конференції зробили важливі теоретичні узагальнення, які втілилися у конкретні практичні рекомендації з озвученої проблематики.

Відкриваючи конференцію, директор Інституту архітектури професор Богдан Черкес, котрий був ініціатором запровадження європейського досвіду в підготовку фахівців-дизайнерів у навчальний процес, окреслив основні завдання дизайну, виклав своє бачення вимог до підготовки фахівців, а відтак – актуальної стратегії дизайн-освіти. Він також розповів про здобутки дизайнерської освіти у Львівській політехніці, наголосивши, що нині в Університеті здійснюють підготовку дизайнерів вищої категорії та незабаром розпочне роботу спеціалізована Вчена рада за спеціальністю «Дизайн».

Промовець зробив акцент на необхідності активного застосування інформаційних технологій у навчальному процесі, зокрема воркшопів, тобто колективних виховних занять, учасники яких отримують нові знання і навички завдяки динамічній груповій роботі. Чимало місця професор Богдан Черкес приділив активній міжнародній співпраці в цій сфері, яка дає змогу вдосконалювати освітній процес, сприяє активному обміну інформацією щодо наукових та прикладних досягнень у предметній сфері дизайну та суміжних дисциплін. Йдеться, зокрема, про реалізація науково-освітніх проектів за освітньою програмою Темпус Європейського союзу, а саме – «Архітектура і сталий розвиток на основі екo-гуманістичних принципів і передових технологій без втрати ідентичності» та «Сталий розвиток регіонів на еко-гуманістичних засадах синергетичної взаємодії».

Завідувачка кафедри дизайну та основ архітектури Інституту архітектури Львівської політехніки професор Світлана Лінда у своїй доповіді на інтернет-конференції розкрила перспективи розвитку дизайн-освіти у світлі нових навчальних стандартів. Нині, наголосила вона, відбуваються активні процеси адаптації системи вищої освіти України до загальноєвропейських стандартів, що зумовлює необхідність розробки нової нормативної системи.

Професор кафедри містобудування Інституту архітектури Богдан Посацький розповів про початки дизайнерської освіти у Львівській політехніці. Як відомо, це сталося в 1950–1960 рр. і було пов’язане з відновленням в Університеті архітектурної спеціальності. Початково планували готувати проектантів лише меблів та інтер’єрів, а весь навчальний процес відбувався у поєднанні аудиторного навчання з працею на виробництві.

У 1963 році під керівництвом тодішнього ректора професора Григорія Денисенка розпочали будівництво нового комплексу навчальних корпусів Львівської політехніки та студентського містечка. На той час припадає і реорганізація легендарного Студентського проектно-конструкторського бюро (СПКБ) з розширенням архітектурно-будівельного відділу і створенням у його складі групи проектування меблів та інтер’єрів. Викладачі-архітектори О. Селастельніков, В. Сидоренко та В. Блюсюк розробили планувальну схему т. зв. «житлового блоку», який став новим словом у формуванні тодішнього житлового середовища студентів. Вперше у радянських гуртожитках житлові інтер’єри створювали за єдиним комплексним проектом.

Виступаючи в обговоренні питань, які розглядали під час інтернет-конференції, заступник завідувача кафедри дизайну та основ архітектури доцент Ірина Дида наголосила, що дизайнерська освіта повинна постійно оновлюватись, щоб відповідати на сучасні виклики життя. У доповіді «Екологічні аспекти освіти в дизайні» вона стверджувала: «Не можна обмежувати екологічну тему в дизайнерській освіті тільки одним-двома спеціалізованими предметами, зводячи екологічний підхід в проектуванні тільки до забезпечення фізичного здоров’я тих, хто користується дизайнерським продуктом. Проблеми охорони довкілля, збереження ресурсів повинні бути доповнені врахуванням потреб візуального і психологічного комфорту людини. І таке комплексне розуміння екологічних вимог до дизайнерського продукту повинно бути обов’язковою умовою роботи над розв’язанням кожного проектного завдання».

Інша учасниця конференції доцент цієї ж кафедри Тетяна Клименюк, говорячи про творчу спадщину видатного скульптора і педагога Антона Попеля, розглядала її через призму розмаїття її втілень у творах митців ХХ – початку ХХІ століть та проаналізувала явища, що відбуваються у мистецтві сьогодення. Сучасних львівських митців постійно підживлює унікальне, сформоване віками культурно-енергетичне поле міста, в тому числі й споруди, оздоблені творами Антона Попеля.

Актуальні питання навчання майбутніх дизайнерів порушили у своїх виступах також доценти кафедри Руслан Галишич, Христина Бойко, Світлана Топилко, Тетяна Казанцева, Олена Олешко, Оксана Білінська, Ольга Лисенко, Роман Франків, молоді науковці та студенти, зокрема інших навчальних закладів – учасників інтернет-конференції. У її рамках проведено презентацію студентських робіт на тему «Дизайн-проект, реалізований під час воркшопу».

Наступна подібна конференція відбудеться у листопаді цього року.