Логотип
SiteMap
Search
Contacts
Версія для друку/Print version
Навчально-методична робота

Робочі навчальні програми

 


Головна сторінка» Навчальний процес» Навчально-наукові інститути» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук» Кафедра обчислювальної математики та програмування» Навчально-методична робота» 

 

 

Робочі навчальні програми з дисциплін, які читаються викладачами кафедри у 2011-2012 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Абревіатура напряму або спеціальності

Викладач

1

2

3

4

Осінній семестр

1.       

Основи інформатики та обчислювальної техніки

СО, СР

030101

030102

Ряжська В.А.

2.       

Вступ до теорії ймовірності та соціальна статистика

СО, СР

030101

130102

Білущак Г.І.

3.       

Математико-статистичні методи в соціології

СО, СР

030101

 

Когут І.В.

4.       

Теорія причинності в соціології

СЦЛ

0402

Білущак Г.І.

5.       

Інформатика та сучасні інформаційні технології

МВ

030201

Гоблик Н.М.

6.       

Інформатика

ЗВ

050504

Філь Б.М.

7.       

Інформатика, ч.1

АТ

 070106

Гнатів Л.Б.

8.       

Комп.техніка та програмування

ТТ

 070101

Пелех Я.М.

9.       

Вища математика, ч.1

КН

050101

Ільків В.С.

Пахолок Б.Б.

10.   

Вища математика, ч.2

КН

050101

Баранецький Я.О.,

Пукач П.Я.

11.   

 

Лін.алгебра та анал.геометрія

П І

 050103

Костенко І.С.

.

12.   

Матем.аналізч.1

П І

050103

Базилевич Л.Є

13.   

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

ВП

051501

Філь Б.М.

 

14.   

Математичний аналіз,  ч1

ВП

051501

Столярчук Р.Р.

 

15.   

Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси і мат.статистика

КН

 050101

Чабанюк Я.М.,

Пукач П.Я.

 

16.     

Дискретна математика

ВП

051501

Ментинський С.М.

17.     

Диф.р-ня та р-ня мат.фізики

ВП

051501

Базилевич Л.Є.

18.     

Вища матем. ч1

С І

050201

Пахолок Б.Б.

19.     

Вища матем. ч1

МТ

051001

Салига Б.О.

20.     

Обчислювальна техніка та програмування, ч1

МТ

051001

Кравець І.Т.

21.     

Вища матем. ч1

МС

051002

Салига Б.О.

 

22.     

Обчислювальна техніка та програмування, ч1

МС

 051002

Кравець І.Т.

23.     

Інформатика

ПР

 051003

Філь Б.М.

 

24.     

Вища матем., ч1

Б І

170101

Нитребич З.М.

 

25.     

Вища матем. ч1

ЗІ

170102

Нитребич З.М.

 

26.     

Вища матем. ч1

УІ

170103

Нитребич З.М.

 

27.     

Вища матем. ч3

С І

 050201

Ільків В.С.

28.     

Вища матем. ч3

МТ

 051001

Салига Б.О.

29.     

Вища матем. ч3

МС

 051002

Салига Б.О.

30.     

Вища матем. ч3

Б І

170101

Сохан П.Л.

 

31.     

Спеціальні розділи матем.

Б І

170101

Демків І.І.

32.     

Вища матем. ч3

ЗІ

170103

Сохан П.Л.

 

33.     

Спеціальні розділи матем.

ЗІ

170102

Демків І.І.

34.     

Вища матем, ч 3

УІ

 170103

Сохан П.Л.

 

35.     

Спеціальні розділи матем.

У І

170103

Демків І.І.

36.     

Інформатика та сучасні інформаційні технології

МІ

030201

Гнатів Л.Б.

37.     

Основи інформатики і програмування, ч.1

ПФ

040204

Кравець І.Т.

38.     

Прикладна інформатика, ч.2

МВ

030201

Білущак Г.І.

39.     

Прикладні математичні пакети

ПФ

040204

Гоблик Н.М.

 

40.     

Інформатика та обчислювальна техніка, ч.1

МЗ

050403

Петрович Р.Й.

 

41.     

Мови програмування

ПФ

0204

Кравець І.Т.

42.     

Інформаційні системи та технології

МЕ

030601

Обшта А.Ф.,

Глинський Я.М.

 

43.     

Комп’ютерні  мережі та комунікації

МЕ

030601

Глинський Я.М.,

Петрович Р.Й.

 

44.     

Основи інформатики та обчислювальної техніки

ПП

030103

Пелех Я.М.

45.     

Інформатика

ЖР

030301

Філь Б.М.

46.     

Основи інформатики та обчислювальної техніки

ПВ

030402

Будз І.С.

47.     

Вища матем. ч1

ХТ

051301

Баранецький Я.О.

48.     

Вища матем. ч1

ХІ

051302

Новіков Л.О.

 

49.     

Вища математика

БТ

051401

Сохан П.Л.

50.     

Вища математика

ХР

051701

Федюк Є.М.

 

51.     

Вища математика

ФР

120201

Сохан П.Л.

52.     

Інформатика і системологія

ЕО

040106

Демків І.І.

53.     

Обчислювальна математика та програмування

ХТ

 051301

Демків І.І.

54.     

Застосування інформаційних систем в хімічних та харчових технологіях

ТХД

051301

Когут І.В.

Весняний семестр

55.    

Інформатика (загальний курс)

БД

060101

Демків І.І.,

Костенко І.С.

56.     

Інформатика (загальний курс)

ГТ

060103

Костенко І.С.

57.     

Інформатика (загальний курс)

ПБ

170203

Костенко І.С.

58.     

Інформатика

МП

050501

Кравець І.Т.

59.     

Інформатика

ІМ

050502

Кравець І.Т.

60.     

Інформатика

МБ

050503

Пелех Я.М.

61.     

Дослідження операцій у транспортних ситемах, ч.1

ТТ

 070101

Будз І.С.

62.     

Комп.техніка та програмування

ТТ

 070101

Пелех Я.М.

63.     

Інформатика, ч.2

АТ

070106

Гнатів Л.Б.

64.     

Вища матем. Ч3

 

КН

050101

Шувар Б.А.,

Нитребич З.М.

65.     

Вища матем. Ч.4

 

КН

050101

Ільків В.С.,

Пукач П.Я.

66.     

Математичний аналіз, ч.2

П І

 050103

Базилевич Л.Є.

67.     

Матем. аналіз ч.2

ВП

 051501

Столярчук Р.Р.

 

68.     

Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси і мат.статистика

ВП

 050101

Новіков Л.О.

69.     

Вища матем. ч2

 

СІ

 050201

Пахолок Б.Б.

70.     

Вища матем. ч2

 

МТ

051001

Салига Б.О

 

71.     

Обчислювальна техніка та програмування, ч.2

МТ

 051001

Кравець І.Т.

72.     

Вища матем. ч2

 

МС

051002

Салига Б.О.

 

73.     

Обчислювальна техніка та програмування, ч.2

МС

 051002

Кравець І.Т.

74.     

Вища математика, ч.2

Б І

 170101

Нитребич З.М.

75.     

Вища математика, ч.2

ЗІ

170102

Нитребич З.М.

76.     

Вища математика, ч.2

У І

 170103

Нитребич З.М.

77.     

Вища матем. Ч4

 

БІ

 170101

Когут І.В.

78.     

Вища матем. Ч4

 

ЗІ

170101

Когут І.В.

79.     

Вища матем. Ч4

 

УІ

 170103

Когут І.В.

80.     

Прикладна інформатика, ч.1

МВ

030201

Білущак Г.І.

81.     

Основи інформатики і програмування, ч.2

ПФ

 040204

Кравець І.Т.

 

82.     

Компютерне оброблення даних

МВ

 030201

Білущак Г.І.

83.     

Чисельні методи

ПФ

040204

Ряжська В.А,

 

84.     

Аналіз алгоритмів

ІФ

040302

Гнатів Л.Б.

 

85.     

Інформатика та обчислювальна техніка, ч.2

МЗ

050403

Петрович Р.Й.

86.     

Інформатика

СЕ

 030503

Ментинський С.М.

87.     

Інформатика

ЕП

 030504

Ментинський С.М.

88.     

Інформатика

МК

030507

Сохан П.Л.

 

89.     

Інформатика

ФК

030508

Обшта А.Ф.

 

90.     

Інформатика

ОА

030509

Сохан П.Л.

 

91.     

Вища матем. ч.2

 

ХТ

051301

Баранецький Я.О.,

 

92.     

Вища матем. ч2

 

ХІ

051302

Новіков Л.О.

 

93.     

Інформатика

ХІ

051302

Столярчук Р.Р.

94.     

Інформатика та інформаційні технології

ХР

051701

Будз І.С.

95.     

Обчислювальна математика та програмування

БТ

 051401

Ряжська В.А.

96.     

Обчислювальна математика та програмування

ФР

 120201

Ряжська В.А.

 

 

Завантажень:
5542