Логотип
SiteMap
Search
Contacts
Версія для друку/Print version
Екстернат

Напрями підготовки
Головна сторінка» Екстернат» 

Напрями підготовкиНа екстернатній формі навчання підготовка фахівців згідно ОПП «бакалавр» ведеться за такими напрямами:

 •  Архітектура;
 • Будівництво;
 • Електротехніка та електротехнології;
 • Інженерна механіка;
 • Автомобільний транспорт;
 • Транспортні технології;
 • Комп’ютерні науки;
 • Програмна інженерія;
 • Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • Системна інженерія;
 • Міжнародна економіка;
 • Економіка підприємства;
 • Фінанси і кредит;
 • Облік і аудит;
 • Менеджмент;
 • Телекомунікації;
 • Філологія;
 • Хімічна технологія.

На ці напрями Львівська політехніка оголошує набір екстернів під час літньої вступної компанії. На інші напрями підготовки проводиться тільки поновлення на навчання.

Зарахування на перший курс освітньо-професійної програми бакалавр екстернатної форми навчання проводиться на підставі конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, вступних випробувань (письмово у формі тестування) та рішення Приймальної комісії університету.

При поступленні на освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр вступні випробування проводяться з професійно-орієнтованих дисциплін.

Екстернат за кошти фізичних та юридичних осіб надає додаткові освітні послуги  (в т.ч. вивчення поза навчальними планами додаткових навчальних дисциплін) екстернам та студентам науково-навчальних інститутів університету.

Завантажень:
7115