Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка» 2016 року

З червня 2016 року оголошено Конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка» 2016 року.

Для участі в Конкурсі подають Проекти, які пропонують комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням виконання та безпосереднім проведенням науково-технічних розробок з метою досягнення конкретного науково-технічного (прикладного) результату. Науково-технічний (прикладний) результат проекту може бути у формі експериментального зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на науково-технічну продукцію, дослідного зразка.

Тимчасове положення про Конкурс науково-технічних проектів Національного університету «Львівська політехніка»

Етапи та терміни проведення Конкурсу

Тематика Конкурсу

  1. Теоретичні та експериментальні дослідження будівельних конструкцій будівель, споруд і мостів, розроблення енерго- та ресурсоощадних технологій будівництва, прогресивних будівельних матеріалів та підвищення енергоефективності систем теплогазопостачання і раціонального водокористування.
  2. Геоінформаційний моніторинг та оцінювання стану навколишнього середовища методами геодезії, картографії, дистанційного зондування та кадастру.
  3. Ресурсозберігаючі технології, природоохоронні заходи та засади оцінювання і використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій.
  4. Ресурсозберігаючі технології та інтелектуальні системи керування в енергозабезпеченні об’єктів економічної діяльності.
  5. Створення новітніх технологій, технічних систем та матеріалів у промисловості та транспорті, діагностика машин, конструкцій і споруд.
  6. Перспективні комп’ютерні системи та інформаційні технології.
  7. Розроблення теоретичних основ, технічних та програмних засобів, математичного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних, керуючих систем та систем захисту інформації, їх метрологічне забезпечення та сертифікаційне випробування.
  8. Інфокомунікаційні радіоелектронні, електронні та оптоелектронні системи та пристрої, матеріали та компоненти.
  9. Розроблення теоретичних основ та технологій процесів одержання нових органічних і неорганічних речовин та матеріалів різного призначення.

Адреса та термін подання заявок та конкурсної документації

Науково-дослідна частина, к. 344 головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка», тел.: (032) 258-27-46.

Подання конкурсної документації – до 1 липня 2016 року.