Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Актуальні наукові проблеми обговорюють у Політехніці: в Університеті відбулися міжнародні конференції


Проблеми першооснови всього сущого

Про проблеми води говорили на ХV Міжнародній науково-практичній конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону». У стінах Політехніки вона відбулась уперше, зібравши науковців з різних навчальних і наукових інституцій, зокрема з Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, Представництва Польської академії наук у Києві (завітав керівник Генрик Собчук).

Проблеми води – складні, багатоаспектні – потребують міждисциплінарного підходу, тож долучились політехніки з ІГДГ, ІБІД, ІХХТ, ІЕПТ ім. В. Чорновола, розповіла член наукового комітету конференції доцент Політехніки Людмила Савчук. Голова комітету професор Віктор Яворський зазначив, відкриваючи наукову зустріч:

– Ще давньогрецький філософ Фалес казав, що вода є першоосновою всього сущого. Цей вираз не тільки не втратив свого значення, а нині набув нового. Проблеми води надзвичайно складні: обсяги прісних вод зменшуються, якість води падає. Водою займаються всі, але єдиного напряму немає і питання фактично не вирішується. Тому на конференції можемо розробити основні напрями розвитку науки про воду. З чого варто починати? Україна підписала Угоду про Асоціацію з Євросоюзом, що є дорожньою картою зокрема і в цьому питанні. Нинішні стандарти щодо води є або радянські, або лобістські. Лабораторний аналіз води – бутильованої, з цистерн – дав жахливі показники, але вони дозволені ГОСТом. Тому першочергове завдання – розробити і ухвалити держстандарти, відповідні міжнародним нормам. Друге – необхідно готувати фахівців з одержання питної води, якої стає дедалі менше. Є розуміння ректорату, тому, думаю, згодом в університеті будуть відповідні програми підготовки.

Будуємо інформаційне суспільство

Кафедра міжнародної інформації ІМФН провела 26–27 травня Міжнародну науково-практичну конференцію «Україна в процесах глобального інформаційного обміну», в якій спільно із науковцями взяли участь студенти-міжнародники старших курсів.

На пленарному засіданні і під час роботи секцій понад 50 учасників з провідних вишів України та Польщі свою увагу зосередили на тенденціях розвитку інформаційного суспільства, світовій практиці інформаційної освіти в Україні, історії становлення, актуальних дослідженнях та пріоритетах розвитку. Мова також йшла про підходи до розуміння та інституційно-процедурну специфіку впровадження, інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави, інформаційно-комунікаційні вектори сталого розвитку й міжнародного науково-технічного співробітництва. Учасники конференції дискутували з приводу глобальної та національної інформаційної безпеки держави, проблем правового регулювання інформаційних відносин й забезпечення інформаційних прав людини. Вони підтримали діяльність європейських студій у вишах України та обговорили перспективи спеціальності «Європейські комунікації».

Учасники конференції прийняли ухвалу, куди увійшли відповідні пропозиції стосовно вдосконалення системи підготовки здобувачів вищої освіти в Україні.

Економічна безпека в умовах інтеграції

На базі Київського національного університету технології і дизайну 27 травня відбулася інтернет-конференція на тему «Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС».

На конференції, в якій взяли участь представники вишів і наукових організацій не лише з України, а з Болгарії, Білорусії, Тунісу, Грузії, Бельгії, мова йшла про поліпшення діяльності українських підприємств в умовах переходу до інтеграції з ЄС, про ризики, які її очікують, непродумане оподаткування, офшори, залучення інвестицій, яких Україні дуже бракує, про розвиток інноваційної діяльності тощо.

В її роботі взяли участь і виступили професори Інституту економіки та менеджменту Львівської політехніки: проректор з наукової роботи Наталія Чухрай, директор ІНЕМ Олег Кузьмін, завідувачі кафедр: зовнішньоекономічної та митної діяльності Ольга Мельник, менеджменту і міжнародного підприємництва Ольга Пирог, обліку та аналізу Ігор Яремко. Вони, зокрема, розповіли про вклад дослідницької роботи університету в інноваційний розвиток країни в умовах євроінтеграції, висловили своє бачення розвитку освітянської діяльності у час пожвавлення співпраці з ЄС, регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічний розвиток України, говорили й про потенціал обліково-звітної системи в забезпеченні економічної безпеки вітчизняних підприємств.

Конференція пройшла в конструктивному руслі. Учасники інтернет-конференції обмінялися досвідом своїх наукових напрацювань, скористалися порадами іноземних колег стосовно реформування вищої освіти, підвищення економічної безпеки в умовах інтеграції, накреслили шляхи спільного вирішення низки завдань, домовилися й надалі оперативно реагувати на нагальні проблеми, які очікують Україну на шляху до ЄС.