Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри автомобілебудування

Кафедра "Автомобілебудування" утворена в серпні 1996р. на базі реорганізації і розподілу кафедри “Автомобілі”, відповідно до міжнародної практики розмежування базових напрямків підготовки - машинобудування (автомобілебудування) і автомобільного транспорту (перевезення, експлуатації). Підготовка студентів спеціальності "Автомобілі і трактори" проводиться з 1959 р. відповідно до становлення автобусного заводу, заводу автонавантажувачів, Дрогобицького заводу автокранів, як для потреб регіону (6 заводів галузі з 25 тисячами робочих місць та 4 проектні інститути з 3,5 тисячами в т.ч. Всесоюзний конструкторсько-експериментальний інститут автобусотролейбусобудування та Головне спеціальне конструкторське бюро на автонавантажувачах у м. Львові), так і для скерування на роботу на МАЗ, ВАЗ, КамАЗ, КрАЗ в умовах тодішнього СРСР.

Підготовка інженерів за даною спеціальністю та організація науково-дослідних робіт, ініціатором чого був завідувач кафедри професор Осепчугов В.В. – головний конструктор ЛАЗу, належить (поряд з Запоріжжям, де в ті ж часи організовано ЗАЗ) до перших в Україні. Напрями підготовки на кафедрі очолювали відомі вчені: д.т.н, проф.., лауреат Державної премії СРСР Осепчугов В.В., доц.., к.т.н. Генбом Б.Б., заслужений винахідник УРСР д.т.н., проф.. Акопян Р.А., які і займались науково-дослідною роботою власне в сфері автомобілебудування, створили відповідні наукові школи.

В 1997-1998 н.р. кафедра Автомобілебудування розширила підготовку вже за перейменованою спеціальністю "Колісні та гусеничні транспортні засоби", де окрім традиційного проектування та виробництва автомобілів доповнена діагностика та автосервіс.
Кафедрою незмінно керує д.т.н., проф. Л. Крайник, який одночасно очолює інститут "Укравтобуспром" – головну наукову організацію галузі автомобілебудування Міністерства промислової політики, що виконує також і проектні роботи по колісній техніці в сфері Міністерства оборони України.

За період існування кафедри з 1996р. було підготовлено 1 доктора наук – (Дем’янюк Володимир Андрійович, 2005 рік захисту) та 9 кандидатів наук – Дуб’янський О.В., р.з., Коляса О.Л., 2002 р.з., Яворський Я.М., 2004 р.з., Осташук М.М.., 2005 р.з., Шапко О.В., 2006 р.з., Грубель М.Г., 2008 р.з., Голенко К.Е., 2011 р.з., Клипко О.Р., 2011 р.з., Боднар М.Ф., 2012 р.з.

За період існування кафедри автомобілебудування опубліковано 180 статей, працівники брали участь у 109 конференціях. Викладачі кафедри є авторами та співавторами 9 наукових розробок, 22 патентів України та 6 підручників і навчальних посібників.