Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини (РАМС)

Науковий напрямок роботи кафедри: "Архітектурна спадщина та її збереження. Реставрація та реконструкція будівель: методологія проведення передпроектних досліджень в реставрації, теорія та практика реставрації; реконструкція, ревалоризація архітектурних комплексів, історія розвитку архітектури та містобудівельних комплексів".

Головним спрямуванням наукової діяльності кафедри є проведення наукових досліджень, пов’язаних з теорією та практикою реставрації пам’яток архітектури та ансамблів, ревалоризацією та регенерацією містобудівельних комплексів, історією розвитку архітектури та містобудівельних комплексів західного реґіону України.

Наукову та освітню діяльність кафедра проводить у співпраці із закордонними партнерами у галузі реставрації з Польщі, Австрії, Німеччини, США та інших країн. На кафедрі щороку проводиться міжнародна студентська конференція з проблем реставрації пам’яток архітектури, а також проблемні наукові конференції та семінари з питань вдосконалення теорії і практики реставрації пам’яток архітектури та мистецтва. У доробку кафедри організація таких міжнародних кoнференцій «Місто Львів: збереження і розвиток» (22 травня, 2008 р.), українсько-шведський науковий семінар «Наукові методики дослідження, охорони і регенерації історичних міст» (20-21 листопада 2006), виставка та круглий стіл “Architectura Militaris” (Проблеми дослідження, збереження і реставрації памяток оборонної архітектури України, травень-червень 2004 р.) та ін.

Викладачі кафедри крім того, що керують науково-пошуковими та проектними роботами студентів, проводять власні наукові дослідження та виконують проектні роботи. Як приклад можна навести кількарічну науково-проектну роботу “Проект музейно-меморіального комплексу патріарха Йосипа Сліпого в с. Заздрість Тернопільської області”, за яку кафедру було нагороджено дипломом першого ступеня Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України в 2000 р. На кафедрі також було опрацьовано проектні пропозиції щодо однієї з найвидатніших пам’яток західної України - проект консервації пам’ятки археології та архітектури ХІІ-ХІІІ ст. фундаментів Успенського собору в с. Крилос під Галичем. Дослідження історичного міста Жовкви, які кафедрою виконуються протягом багатьох років були втілені при розробленні містобудівної документації – історико-архітектурному опорному плані міста, проекті “Генерального плану розвитку заповідника“, “Проекту регенерації історичної частини міста Жовкви”. На підставі науково-проектної документації виконаної спеціалістами кафедри відкрито історико-культурні заповідники у місті Белзі Львівської області (2000 р.), у місті Бережанах Тернопільської області (2001 р.). Підготовлена подібна документація щодо міст Бучача та Підгайців Тернопільської області.

Однією з найвагоміших робіт кафедри було започаткування та організація заходів з вписання історичного центру міста Львова у Список Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО (роботи завершилися у 1998 р.). Сьогодні кафедрою проводяться дослідження для вписання у Список групи деревяних церков карпатського регіону України.

Основні напрями науково-дослідних робіт:

  • регенерація пам’яткових містобудівних комплексів, історичних місць та історичних міст (виконання обґрунтувань історико-архітектурних заповідників, історико-містобудівних обґрунтувань; науково-проектна документація з інвентаризації і паспортизації цінної забудови, історико-архітектурні опорні плани, визначення меж історичних ареалів міст, розробка охоронних зон, розробка генеральних планів заповідників та ін.);
  • реставрація і консервація пам’яток архітектури, пам’яток археології, творів мистецтва;
  • наукові дослідження з історії архітектури та історії поселень західного регіону України; науково-дослідні роботи на пам’ятках різного виду.