Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри реставрації архітектурної і мистецької спадщини (РАМС)

Поєднання реставраційних традицій, освіти і практики(портрет кафедри Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Інституту архітектури, Національний університет «Львівська політехніка»)

Підготовка архітекторів-реставраторів – це відносно молодий напрямок у галузі архітектурної освіти. Фах архітектора, що спеціалізується на реставрації архітектурних памяток, зародився в Європі щойно на початку ХІХ ст., після сенсаційних археологічних розкрить античних міст Помпеї, Геркуланум та античних форумів у центрі міста Риму. Однією з перших фахових реставрацій архітектурного об’єкту вважається робота архітекторів Рафаеля Стерна та Джузеппе Валадьє над аркою Тита на Форум Романум, яка була здійснена після ґрунтовних досліджень в 1821-23 рр. Сьогодні підготовка архітекторів-реставраторів передбачена не у всіх системах вищої освіти європейських країн. Таку традицію мають вищі школи в Італії, Англії, Франції, Польщі. В інших країнах таку освіту здобувають переважно на основі тривалих післядипломних студій. Приємно відзначити, що молода кафедра Реставрації та реконструкції архітектурних комплексів Національного університету «Львівська політехніка», яка створена у 1992 році як перша такого напрямку освітня одиниця в Україні, вже має складені традиції, сформоване на високому рівні навчально-методичне забезпечення, значний науковий потенціал працівників. Наукові, навчальні, проектні роботи кафедри відомі у колі вітчизняних спеціалістів та закордоном. Без сумніву досягти успіху у цій справі було неможливо без опертя на ті памяткоохоронні традиції, які були сформовані у Львові ще у ХІХ-на поч. ХХ ст. та продовжені у діяльності інституту «Укрзахідпроектреставрація» у другій пол. ХХ ст. Біля витоків реставраційної діяльності та освіти у Львові стояли такі особистості як А.Петрушевич, Ю.Захарієвич, Е.Ковач, І.Левинський, М.Осінський, Л.Дайчак, Я.Витвицький, І.Могитич, А.Рудницький та інші вчені і практики.

Кафедра Реставрації створена у складі факультету архітектури у зв’язку з необхідністю підготовки спеціалістів з реставрації та реконструкції архітектурних будівель і споруд, новими напрямками в охороні культурної спадщини в Україні. На той час це була перша і єдина в Україні науково-освітня одиниця, яка спеціалізувалася на архітектурно-реставраційній освіті. Традиція реставраційної діяльності має у Львові глибокі корені. Тут ще в 1856 р. було створено напівурядовий офіційний орган – філію Віденської «Центральної комісії з дослідження і консервації пам’яткових будівель», що виконувала функції нагляду за пам’ятками на території Галичини. Львівська політехніка уславлена іменами відомих архітекторів різних національностей, що немалу частину своєї професійної діяльності присвятили дослідженню історичних будівель та реставрації пам’яток архітектури. Це – Юліан Захарієвич, Едгар Ковач, Іван Левинський, Василь Нагірний, Тадей Обмінський, Марян Осінський, Ігор Старосольський та багато інших.

Головним напрямком роботи кафедри є освітня і наукова діяльність, пов’язана з теорією та практикою реставрації пам’яток архітектури і творів мистецтва, ревалоризацією та регенерацією містобудівних ансамблів і комплексів, історією розвитку архітектури і містобудування західного регіону України. Кафедра є провідною навчальною та науковою одиницею цього профілю в Україні. При кафедрі діє науково-дослідна лабораторія (НДЛ-104 з регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України), створена наукова школа з досліджень проблем регенерації історичних містобудівних комплексів, якою керує д.арх., проф. М.В.Бевз. У 2007 році на кафедрі започатковано підготовку фахівців та наукові дослідження з реставрації творів мистецтва з натурального і штучного каменю.

Наукову та освітню діяльність кафедра проводить у співпраці із закордонними партнерами у галузі реставрації з Польщі, Австрії, Німеччини, США та інших країн. На кафедрі щороку проводиться міжнародна студентська конференція з проблем реставрації пам’яток архітектури, а також проблемні наукові конференції та семінари з питань вдосконалення теорії і практики реставрації пам’яток архітектури та мистецтва. У доробку кафедри організація таких міжнародних кoнференцій «Місто Львів: збереження і розвиток» (22 травня, 2008 р.), українсько-шведський науковий семінар «Наукові методики дослідження, охорони і регенерації історичних міст» (20-21 листопада 2006), виставка та круглий стіл “Architectura Militaris” (Проблеми дослідження, збереження і реставрації памяток оборонної архітектури України, травень-червень 2004 р.) та ін.

Викладачі кафедри крім того, що керують науково-пошуковими та проектними роботами студентів, проводять власні наукові дослідження та виконують проектні роботи. Як приклад можна навести кількарічну науково-проектну роботу “Проект музейно-меморіального комплексу патріарха Йосипа Сліпого в с. Заздрість Тернопільської області”, за яку кафедру було нагороджено дипломом першого ступеня Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України в 2000 р. На кафедрі також було опрацьовано проектні пропозиції щодо однієї з найвидатніших пам’яток західної України - проект консервації пам’ятки археології та архітектури ХІІ-ХІІІ ст. фундаментів Успенського собору в с. Крилос під Галичем. Дослідження історичного міста Жовкви, які кафедрою виконуються протягом багатьох років були втілені при розробленні містобудівної документації – історико-архітектурному опорному плані міста, проекті “Генерального плану розвитку заповідника“, “Проекту регенерації історичної частини міста Жовкви”. На підставі науково-проектної документації виконаної спеціалістами кафедри відкрито історико-культурні заповідники у місті Белзі Львівської області (2000 р.), у місті Бережанах Тернопільської області (2001 р.). Підготовлена подібна документація щодо міст Бучача та Підгайців Тернопільської області.

Однією з найвагоміших робіт кафедри було започаткування та організація заходів з вписання історичного центру міста Львова у Список Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО (роботи завершилися у 1998 р.). Сьогодні кафедрою проводяться дослідження для вписання у Список групи деревяних церков карпатського регіону України.

Крім основної освітньої діяльності, кафедра за участю студентів виконує такі роботи:
- наукові дослідження архітектурної спадщини, насамперед у Західній Україні, написання наукових праць з цих питань;
- проведення наукових конференцій та нарад з питань дослідження та охорони архітектурної спадщини;
- налагодження широких міжнародних та державних наукових зв’язків для розвитку діяльності зі збереження культурної спадщини та її реставрації;
- виконання проектів наукової реставрації архітектурних об’єктів, а також містобудівної пам’яткохоронної документації – історико-архітектурних опорних планів, проектів охоронних зон, визначення історичних ареалів міст та ін.;
- робота у галузі підвищення кваліфікації з реставрації та охорони пам’яток.

У листопаді 2006 року кафедра за підтримки фундації ім. Фулбрайта та посольства Сполучених Штатів Америки провела велику міжнародну конференцію на тему «Проблеми підготовки фахівців з охорони та реставрації памяток нерухомої культурної спадщини в Україні», на якій було обговорено актуальні питання розвитку реставраційної освіти, методики викладання реставраційних дисциплін, накреслено шляхи покращення міжнародної співпраці у галузі реставрації та охорони памяток, акцентовано необхідність поновлення у державному переліку фаху «архітектор-реставратор».

У 1997 році при кафедрі Реставрації і реконструкції архітектурних комплексів утворено науково-дослідну лабораторію з метою виконання наукових досліджень та практичних розробок у галузі реставрації пам’яток архітектури та регенерації історичних міст за держбюджетною або госпдоговірною тематиками. В діяльності лабораторії знаходять впровадження у практику результати теоретичних досліджень спеціалістів кафедри, включаючи дисертаційні розробки. До опрацювання науково-дослідної та проектної документації, виконання практичних робіт залучаються студенти старших курсів. Щороку в лабораторії виконується низка науково-проектних розробок та практичних робіт на замовлення адміністрацій міст регіону, дирекцій історико-культурних заповідників та приватних інвесторів. За останні роки в НДЛ-104 виконано науково-проектних робіт на загальну суму близько 2.0 млн. гривень. Науково-проектна документація розроблялася для історико-культурних заповідників в м.Жовкві, для заповідника «Давній Галич» у м. Галичі, заповідника «Княжий Белз» у м.Белзі, для міських рад Бучача, Івано-Франківська, Дрогобича, Угнева, Дубно, Жидачева, Підгайців, Бережан та ін. Список охоплених науковими дослідженнями історичних міст постійно розширюється. Результати роботи НДЛ-104 демонструвалися на спеціально-влаштованій виставці «Історичне місто: минуле vs майбутнє» в рамках фестивалю науки, що був організований Національною академією наук України, Міністерством освіти і науки України, Радою ректорів вищих навчальних закладів Львівщини, Науковим товариством ім. Тараса Шевченка.

Основні напрями науково-дослідних робіт:
- регенерація пам’яткових містобудівних комплексів, історичних місць та історичних міст (виконання обґрунтувань історико-архітектурних заповідників, історико-містобудівних обґрунтувань; науково-проектна документація з інвентаризації і паспортизації цінної забудови, історико-архітектурні опорні плани, визначення меж історичних ареалів міст, розробка охоронних зон, розробка генеральних планів заповідників та ін.);
- реставрація і консервація пам’яток архітектури, пам’яток археології, творів мистецтва;
- наукові дослідження з історії архітектури та історії поселень західного регіону України; науково-дослідні роботи на пам’ятках різного виду.

Основні партнери кафедри: дирекція державного історико-архітектурного заповідника у м.Жовкві та дирекція державного історико-архітектурного заповідника у м.Белзі, Львівської області; дирекція Національного історико-культурного заповідника «Давній Галич»; Державний науково-технологічний центр консервації і реставрації пам’яток, ДНТЦ «Конрест»; кафедра основ архітектури Одеської державної академії будівництва і архітектури; кафедра Реконструкції і реставрації архітектурних обєктів Харківського державного технічного університету будівництва і архітектури; фундація ім. Фулбрайта в Україні; факультет реставрації творів мистецтва Вищої школи реставрації і архітектури в м. Гільдесгайм (Німеччина), факультет реставрації творів мистецтва Університету прикладного мистецтва в м. Відні (Австрія), кафедра Ремонтів і консервації пам’яток Люблінської політехніки (Польща), кафедра історії Морегедського Університету, Кентакі (США) та ін.

Дипломні проекти випускників кафедри, щорічно здобувають нагороди та відзнаки всеукраїнського огляду-конкурсу дипломних проектів архітекторів, а також міжнародного конкурсу реставраційних дипломних проектів ім. Я.Захватовича у м.Варшаві (Польща).