Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Актуальна проблематика у фаховому колі: в Університеті відбулася міжнародна конференція із захисту інформації

Кінець минулого тижня був у Політехніці багатий на різні конференції. Одна з них – V Міжнародна науково-технічна конференція «Захист інформації і безпека інформаційних систем».

У Політехніці над підготовкою фахівців у галузі працюють кафедри захисту інформації (завідувач професор Валерій Дудикевич) і безпеки інформаційних технологій (очолює професор Володимир Максимович). Є спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій з відповідних спеціальностей, функціонує Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації.

Поділитись досвідом та ідеями в актуальній тематиці – управління інформаційною безпекою, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, криптографічні та стеганографічні методи захисту інформації, технічний захист інформації – зібрались представники різних наукових шкіл. Крім Політехніки, серед організаторів заходу – Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. Підстригача НАН України (ІППММ), Одеська політехніка, Університет Бєльсько-Бяла (Польща). Діяло кілька секцій, з’явилась і нова – «Захист інформації в кіберфізичних системах». За словами директора ІППММ професора Романа Кушніра, періодичність конференції і повна зала учасників засвідчує, що її тематика – актуальна і затребувана. Він зауважив, що більшість доповідей – технічного характеру, тож бачить потребу залучати представників фундаментальних напрямів, як-ось дискретна математика, алгебра і теорія чисел.

Відбулись також ХІІ Відкрита наукова конференція ІМФН Політехніки (працювали в таких напрямах, як математика, фізика, хімія, ІТ, ін.). А кафедра історії України та етнокомунікації провела ІІІ Міжнародну конференцію «Історико-культурна спадщина в еру глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти».