Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Архітектор Тадеуш Обмінський і Науково-технічна бібліотека Національного університету «Львівська політехніка»

Ім’я Тадеуша Обмінського, відомого польського й українського архітектора і будівельника, котрий народився у Львові в 1874 році, тісно пов’язане з Національним університетом «Львівська політехніка» та його книгозбірнею.

Спочатку Тадеуш навчався на архітектурному факультеті Політехнічної школи, яку закінчив у 1898 році та отримав диплом з відзнакою «особливо обдарований». Паралельно працював асистентом, а згодом конструктором на кафедрі загального будівництва, яку очолив у 1909 році та керував нею до кінця життя. Декілька разів обирався деканом архітектурного факультету, а у 1916–1917 рр. – ректором Політехнічної школи.

Діяльність вченого, як успішного викладача Львівської політехніки, відображено у виданні «Program Szkoly Politechnicznej» (1920–1921 рр.)

Одночасно із викладацькою роботою, стрімко розвивалась його кар’єра як львівського архітектора. У співпраці з архітектурною майстернею Івана Левинського, Обмінський став автором житлових будинків на вулицях: Коновальця, 98; Дорошенка, 15; Ш. Руставелі, 42; Прибуткового будинку адвоката А. Регаля на розі пр. Шевченка, 4 і вулиці Чайковського, 6; «Українського академічного Дому» на вулиці Коцюбинського, 21 та багатьох інших споруд. Об’єкти творчої спадщини архітектора є настільки цікавими, що навіть сьогодні приваблюють художників, архітекторів та туристів.

Наприкінці 1920-х років архітектурний проект Тадеуша Обмінського отримав перемогу у конкурсі на будівництво нового корпусу бібліотеки Львівської політехніки. Приміщення якої було побудовано упродовж 1929–1932 років на вулиці Нікоровича (зараз Професорська, 1) та стало останнім проектом вченого.

У фондах науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» зберігаються видання, що підсумовують багатолітні дослідження Тадеуша Обмінського, як науковця та визнаного спеціаліста у галузі реставрації.

Серед них двотомне видання «Budownictwo ogolne», яке вийшло друком у 1925 році та 25 листопада 1925 року було подаровано бібліотеці автором, про що свідчить провенієнція на титульній сторінці документа та печатка відділу комплектування.

Перший том видання містить теоретичну частину і складається з чотирьох розділів: «Елементи конструкційних з’єднань», «Конструкції, які обмежують простір збоку», «Конструкції, які обмежують простір зверху», «Внутрішні облаштування».

Другий том видання – це «Атлас», який розкриває захоплення вченого народною та сакральною архітектурою. Видання містить багату збірку ілюстрацій традиційної народної архітектури, серед яких домінують графічні зображення дерев’яних конструкцій храмової архітектури.

У 1908 р. Тадеуш Обмінський стає керівником реставраційних робіт Латинської катедри у Львові. У 1920-х рр. організовує осушення фундаментів та перекриття будівлі новим мідним дахом.

Творчим підсумком цієї діяльності стала книга «Restauracje katedry lwowskiej: dawne I dzisiejsze» (1932 р.), яку 1 лютого 1932 року бібліотека отримала в дар від автора, про що свідчить запис у інвентарній книзі та провенієнція на титульній сторінці документа.

У виданні подано виклад історії перебудов та реставрації пам’ятки архітектури – Львівської катедри, що здійснювались від XVIII ст. Книга проілюстрована фотографіями та планом будівлі, а також містить звіт про відновлювальні роботи, що проводилися під керівництвом Тадеуша Обмінського (1908–1930-ті рр.)

Також вчений брав активну участь у роботі Політехнічного товариства, входив до складу комітету друкованого органу товариства «Czasopismo Techniczne». У фондах бібліотеки зберігаються журнали товариства від 1883 року.

У виданні за 1904 рік розміщені ескізи костелів у «закопанському стилі», розраховані на різну кількість парафіян, які Тадеуш Обмінський створив на замовлення Юзефа Більчевського та проект статуї Matki Boskiej, за який архітектор отримав нагороду у конкурсі.

Помер архітектор у Львові, в 1932 році. В журналі «Czasopismo Techniczne» за цей рік надруковано некролог вченого. На превеликий жаль, раптова смерть не дала можливості завершити Тадеушу Обмінському свій останній проект…