Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Підсумки і плани Вченої ради: відбулося чергове засідання колективного органу Львівської політехніки

На черговому засіданні Вченої ради йшлося про підсумки її роботи у 2015/2016 навчальному році, систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті і план роботи на 2016/2017 навчальний рік.

Скільки років Політехніці?

Засідання Вченої ради цього разу було незвичне: його розпочав голова правління Асоціації випускників Львівської політехніки Олег Сергєєв, який висловив свою думку про те, що на основі архівних та історичних документів своє літочислення університет мав би розпочинати з 1816 року, коли у Львові було створено Цісарсько-королівську реальну школу, яка згодом мала увійти до складу Політехнічного інституту у Відні. Наразі вважається, що Львівську політехніку засновано 1844 року. Доповідач, однак, запропонував вважати початком історії університету дату створення реальної школи у Львові, яка з часом плавно, шляхом різного перетворення, дала початок Львівській політехніці.

Зміна дати заснування, на його переконання, поставить Львівську політехніку в десятку найстаріших технічних вишів Європи. Олег Сергєєв закликав політехніків глибше вивчати своє коріння, популяризувати нове і не пропустити той факт, що Львівська політехніка може відзначати не 172-і уродини, а своє законне 200-ліття.

Відзнаки для найкращих

За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність подяки МОН України отримали: професор кафедри хімії і технології неорганічних речовин, заступник директора ІХХТ Зеновій Знак, завідувач кафедри економічної політики природоохоронної діяльності ІЕПТ професор Святослав Князь, старший науковий співробітник кафедри загальної фізики ІМФН Роман Петрусь, а начальник студентського відділу Юрій Костів – «за ініціативу і наполегливість, високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків».

Молодим науковцям ректор вручив дипломи «Найкращий молодий науковець року». Дипломи за перемогу у II етапі різних Всеукраїнських студентських олімпіад отримали – Юлія Олеськів (ОМ-43) і Наталя Козак (ФЛ-43, треті місця), Ірина Романовська (ДК-41) і Юрій Дзюрах (ФЕБ-11, другі місця); грамоти за призові місця у науково-практичній конференції «Соціально-економічний розвиток і безпека країни» – Ірина Думич (ФЕБ-12) і Андрій Смолин (АДМ-12, перші місця). Група науковців отримала дипломи докторів і кандидатів наук.

Для якіснішого розвитку університету

Про підсумки роботи Вченої ради у 2015/2016 навчальному році доповів ректор Політехніки професор Юрій Бобало. Доповідач підкреслив, що ухвали, які приймає більшість сторін життя і діяльності вишу, і дають конкретні орієнтири для дальшого розвитку діяльності університету. Загалом, те, що Львівська політехніка посідає провідне місце серед вищих закладів освіти, свідчить про результативність роботи Вченої ради. Як відзначив ректор, у наступному навчальному році Вчена рада зосередить свою увагу на вирішенні завдань, що мають визначальне значення для розвитку Політехніки: змісті освіти, виданні підручників і навчальних посібників, орієнтованих на новітні технології навчання; якості навчального процесу та дальшому впровадженню тестових технологій оцінювання якості знань, розвитку наукових досліджень, кадровому забезпеченню, міжнародному співробітництву тощо.

Присутні ознайомилися із проектом плану роботи Вченої ради на наступний навчальний рік, складений на основі пропозицій комісій Вченої ради, ректорату і дирекцій інститутів, та затвердили його.

Кодекс академічної доброчесності

Голова комісії Вченої ради професор Орест Лозинський докладно розповів про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівській політехніці. Заслухавши його звіт, члени Вченої ради ухвалили доручити комісії з проблем навчання, на основі визначених принципів та процедур згідно з європейськими стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості вищої освіти, розробити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті, систему моніторингу та якості підготовки фахівців на всіх рівнях навчання, систему запобігання та виявлення академічного плагіату і Кодекс академічної доброчесності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних кадрів.

Члени Вченої ради таємним голосуванням обрали на посади професорів та завідувачів кафедр, дали дозвіл на ліцензування освітньо-професійної програми «Музеєзнавство, пам’ятникознавство» магістерського рівня та освітньо-професійної програми «Цивільна безпека», затвердили теми докторських дисертацій, призначили іменні стипендії студентам університету тощо.

Приємні несподіванки

По завершенні роботи Вченої ради з її членами зустрілися і виступили Генеральний прокурор України Юрій Луценко і голова ЛОДА Олег Синютка. Голова ЛОДА вручив професорам – проректорові з науково-педагогічної роботи Дмитру Федасюку та завідувачеві кафедри обліку та аналізу ІНЕМ Анатолію Загородньому відзнаки Президента України про присвоєння їм почесного звання «Заслужений працівник освіти України».