Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки

Тема 1
Геометричне моделювання вібраційних транспортно-орієнтуючих пристроїв.
К. т. н., доц. Врублевський І.Й., ст. викладач Беспалов А.Л.

Тема 2
Геометричне моделювання процесу помолу в трубних млинах з підвищеним коефіцієнтом завантаження.
К. т. н., доц. Панкевич Б.В.