Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова періодика Видавництва Львівської політехніки

Окремий важливий напрям роботи – наукові періодичні видання.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» виходить у світ 23-ма тематичними випусками на рік.
Всеукраїнські міжвідомчі науково-технічні збірники:

  • «Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні»;
  • «Вимірювальна техніка та метрологія»;
  • «Геодезія, картографія і аерофотознімання»;
  • «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку».

Наукові журнали:

  • «Chemistry and Chemical Technology»;
  • «Computational Problems of Electrical Engineering»;
  • «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва»;
  • «Геодинаміка».

Ці видання внесено Вищою атестаційною комісією України до переліку фахових видань, у яких публікують результати дисертаційних досліджень.

На поліграфічній базі видавництва від 1998 року друкується освітній студентський тижневик «Аудиторія».