Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) на 2015 рік

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Міжнародна економіка (МА) Українська мова та література, математика, іноземна мова Міжнародна економіка
Економіка підприємства (ЕП) Українська мова та література, математика, історія України Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці (УЕ) Українська мова та література, математика, історія України
Маркетинг(МК) Українська мова та література, математика, історія України Маркетинг
Фінанси і кредит (ФК) Українська мова та література, математика, історія України Фінанси і кредит
Облік і аудит (ОА) Українська мова та література, математика, історія України Облік і аудит
Менеджмент (МЕ) Українська мова та література, математика, історія України Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління в сфері економічної конкуренції
Логістика
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)   Управління інноваційною діяльністю
Прикладна економіка
Бізнес-адміністрування

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.