Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності Інституту інженерної механіки та транспорту (ІІМТ на 2015 рік)

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Прикладна механіка (МП) Українська мова та література, математика, фізика Робототехнічні системи та комплекси
Інженерія логістичних систем
Інженерне матеріалознавство(МЗ) Українська мова та література, математика, фізика Прикладне матеріалознавство
Інженерна механіка (ІМ) Українська мова та література, математика, фізика Технології машинобудування
Машини і технології пакування
Машинобудування (МБ) Українська мова та література, математика, фізика Колісні і гусеничні транспортні засоби
Обладнання електронної промисловості
Обладнання переробних і харчових виробництв
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
Зварювання (ЗВ) Українська мова та література, математика, фізика Технології та устаткування зварювання
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Транспортні технології (за видами транспорту) (ТТ) Українська мова та література, математика, фізика Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)
Організація і регулювання дорожнього руху
Автомобільний транспорт (АТ) Українська мова та література, математика, фізика Автомобілі та автомобільне господарство
Ливарне виробництво (ЛВ) Українська мова та література, математика, фізика

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.