Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціальності, конкурсні предмети та спеціалізації Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) на 2016 рік

Спеціальність Вступні випробування Спеціалізація
Комп'ютерна інженерія (КІ) Українська мова та література, математика, фізика Комп'ютерні системи та мережі
Системне програмування
Спеціалізовані комп'ютерні системи
Системна інженерія (СІ) Українська мова та література, математика, фізика Комп’ютеризовані системи управління та автоматика,
Комп'ютеризовані системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Метрологія та інформаційно вимірювальні технології (МТ) Українська мова та література, математика, фізика Метрологія та вимірювальна техніка
Метрологія, стандартизація та сертифікація (МС) Українська мова та література, математика, фізика Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Приладобудування (ПР) Українська мова та література, математика, фізика Прилади і системи точної механіки

Інформаційні технології в приладобудуванні
Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІ) Українська мова та література, математика, фізика Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації (ЗІ) Українська мова та література, математика, фізика Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Управління інформаційною безпекою (УІ) Українська мова та література, математика, фізика Управління інформаційною безпекою
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)   Якість, стандартизація та сертифікація

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.05020103 «Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» Національного університету «Львівська політехніка».

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05020103 «Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)» напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» Національного університету «Львівська політехніка».