Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Напрями підготовки, конкурсні предмети та спеціальності інституту права та психології (ІНПП) на 2016 рік

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність Ліцензований обсяг
стаціонар заочна
Освітній ступінь бакалавр
Правознавство (ПВ) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • історія України,
 • математика/іноземна мова/георграфія
Правознавство 300 100
Психологія (ПС) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • біологія,
 • історія України/математика/іноземна мова
Психологія 150 60
Журналістика (ЖР) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці),
 • іноземна мова/історія України/математика
Журналістика 50 40
Освітній ступінь магістр
Правознавство (ПВ) магістр
 • іноземна мова;
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
Правознавство 230 130
Психологія (ПС) магістр Психологія 50 -
Журналістика магістр Журналістика 50 -
Менеджмент Управління навчальним закладом 50 50
Освітній ступінь спеціаліст
Правознавство (ПВ)
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
Правознавство 50 50

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів юридичних та фізичних осіб.

Інститут права та психології приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідної спеціальності (напряму) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на спеціальність «правознавство». Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Особа може вступити в Інститут права та психології для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «правознавство» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

СПЕЦІАЛЬНІСЬ 081 ПРАВО

Перелік конкурсних предметів

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика / географія / іноземна мова

Оплата за рік навчання
денна форма навчання – 10900 грн.
заочна форма навчання – 6800 грн.
Термін навчання – 4 роки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Перелік конкурсних предметів

 • українська мова та література;
 • біологія;
 • історія України / математика / іноземна мова

Оплата за рік навчання
денна форма навчання – 5000 грн.
заочна форма навчання – 3500 грн.
Термін навчання – 4 роки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Перелік конкурсних предметів

 • українська мова та література;
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
 • іноземна мова / історія України / математика

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі – 106, творчий конкурс – 124

Оплата за рік навчання
денна форма навчання – 5860 грн.
заочна форма навчання – 4500 грн.
Термін навчання – 4 роки

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

На навчання за освітньою програмою підготовки магістрів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр», «спеціаліст» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань у формі співбесіди та фахових вступних випробовувань з урахуванням середнього бала диплому бакалавра.

За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1рік 6 місяців

СПЕЦІАЛЬАЛЬНІСЬ 081 ПРАВО

Напрями підготовки:

 • Адміністративно-правова,
 • Господарсько-правова;
 • Цивільно-правова;
 • Фінансова діяльність;
 • Місцеве самоврядування;
 • Слідча діяльність;
 • Судочинства та державно-управлінської діяльності;
 • Судова експертиза;
 • Експертиза з використанням поліграфу

Оплата за весь термін навчання

19 350 грн. – денна форма навчання
15 300 грн. – заочна форма навчання

СПЕЦІАЛЬАЛЬНІСЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Напрями підготовки:

 • Психологія особистості;
 • Соціальна психологія життєдіяльності.

Оплата за весь термін навчання
9 000 грн. – денна форма навчання

СПЕЦІАЛЬАЛЬНІСЬ 061 ЖУРНАЛІСТИКА

Напрями підготовки

 • Телебачення і радіомовлення;
 • Інтернет ЗМІ, інформагенства, преса

Оплата за весь термін навчання
9000 грн. – денна форма навчання

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Оплата за весь термін навчання
9 600 грн. – денна форма навчання;
7 830 грн. – заочна форма навчання.

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «СПЕЦІАЛІСТ»

На навчання за освітньою програмою підготовки спеціалістів приймаються особи, котрі здобули освітній ступінь «бакалавр» за базовою спеціальністю в Національному університеті «Львівська політехніка» або в іншому вищому навчальному закладі.

Особи, які здобули освітній ступінь «бакалавр» за іншою спеціальністю приймаються на навчання за умови успішного проходження додаткових вступних випробовувань у формі співбесіди та фахових вступних випробовувань з урахуванням середнього бала диплому бакалавра.
За результатами конкурсу студенти зараховуються на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Термін навчання – 1рік

СПЕЦІАЛЬАЛЬНІСЬ 081 ПРАВО

Оплата за весь термін навчання
11 850 грн. – денна форма навчання
7 500 грн. – заочна форма навчання