Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

План засідань профспілкового комітету працівників Львівської політехніки у 2016 р.

10.02.2016 р.

 1. Затвердження представників профспілкової організації до складу погоджувальної комісії з питань Колективному договору.
 2. Аналіз роботи профспілкової організації працівників університету за всіма напрямками діяльності в 2015 році.
 3. Про виконання бюджету профспілкової організації за 2015 рік.
 4. Розгляд та затвердження бюджету профспілкової організації на 2016 рік.
 5. Про впорядкування документації профспілкової організації щодо фінансової діяльності та звітності для забезпечення облікової політики.

02.03.2016 р.

 1. Збирання та аналіз пропозицій до КД та додатку з умов і охорони праці.
 2. Підведення підсумків виконання КД за 2015 рік. Складання графіку засідань погоджу-
 3. вальної комісії та визначення дати проведення конференції.
 4. Затвердження планів роботи профспілкового комітету та його комісії на 2016 рік.
 5. Формування заходів з умов та охорони праці для виконання в рамках КД в 2016 році.
 6. Дотримання законодавства про працю в господарських підрозділах університету (ГЧ, студмістечко, СКХ, технопарк).

30.03.2016 р.

 1. Впорядкування структури профспілкової організації університету у зв’язку із створенням нових структурних підрозділів університету.
 2. Розгляд проектів контрольних списків черговиків на державне та кооперативне житло.
 3. Погодження планів підготовки НОТ університету до літнього оздоровчого сезону та вар-тості путівок в університетські табори відпочинку.
 4. Підготовка до звітної конференції про виконання КД в 2016 році.
 5. Про дотримання законодавства із питань умов і охорони праці в ІАРХ, ІБІД, ІХХТ, ІІМТ.

20.04.2016 р.

 1. Про дотримання законодавства про працю та університетських нормативних актів щодо розподілу навчального навантаження та оплати праці викладачів.
 2. Затвердження контрольних списків черговиків на державне та кооперативне житло.
 3. Перспективи вирішення житлових питань в університеті.
 4. Участь профспілки працівників освіти та науки в організації відпочинку працівників уні-верситету, їхніх дітей та членів сімей в літній період 2016 року.
 5. Про роботу пансіонату «Пролісок» в м.Трускавець в літньо-осінній період і перспективи забезпечення працівників університету та членів їх сімей санаторно-курортними путівка-ми.
 6. Дотримання вимог умов та охорони праці в ІЕСК, ІТРЕ, ІКНІ та ІКТА.

25.05.2016 р.

 1. Дотримання законодавства про працю з врахуванням положень КД та додатків до нього при наданні відпусток працівникам університету.
 2. Про організацію літнього сімейного відпочинку у НОТ «Політехнік-4» с.Зозулі.
 3. Аналіз роботи профспілкових структур із вирішення питань умов та охорони праці в під-розділах АЧ, НДЧ та НТБ.
 4. Стан культурно-просвітницької та фізкультурно-оздоровчої роботи в низових профспілкових організаціях.

29.06.2016 р.

 1. Перспективи покращення організаційної роботи профбюро інститутів з територіально розкиданими структурними підрозділами.
 2. Про виконання заходів з питань умов і охорони праці за перший квартал.
 3. Стан виплати допомоги на оздоровлення різним категоріям працівників.
 4. Передача прав профкому на літній період президії профкому.

28.09.2016 р.

 1. Про готовність навчальних аудиторій, навчальних лабораторій та спортивної бази університету до нового навчального року.
 2. Обговорення результатів оздоровлення дітей працівників на базах університету та визначення кращих підрозділів із організації оздоровлення.
 3. Аналіз ситуації із будівництвом житлового кооперативу.
 4. Організаційні заходи профбюро підрозділів університету із збереження чисельного складу профспілкової організації та залучення нових членів.

26.10.2016 р.

 1. Дотримання правових норм при оформленні договорів найму з працівниками університету та участь профспілкових організацій підрозділів у вирішенні питань стимулювання працівників.
 2. Підведення підсумків роботи навчально-оздоровчих таборів у літній період. Звіти директорів баз.
 3. Про стан організаційної роботи в профспілкових організаціях кафедр інституту геодезії, ІПДО, інституту економіки та менеджменту та інституту права.
 4. Підготовка до святкування свята Святого Миколая.

30.11.2016 р.

 1. Виконання заходів з підготовки навчальних корпусів та житлового фонду університету до експлуатації в зимовий період.
 2. Про стимулювання підвищення якості праці різних категорій працівників університету.
 3. Організація зимового відпочинку працівників і їхніх сімей у НОТ «Політехнік-2» смт. Славське.
 4. Організаційні заходи для проведення конкурсу на кращу профгрупу університету.

21.12.2016 р.

 1. Перевірка виконання рішень профкому, президії профкому та інших керівних органів профспілки з питань соціального захисту працівників університету.
 2. Покращення співпраці профспілкової організації працівників із адміністративними під-розділами університету, зокрема відділом кадрів, бухгалтерією, відділом охорони праці.
 3. Підведення підсумків конкурсу на кращу профспілкову групу підрозділів університету.
 4. Про виконання бюджету профспілкової організації та планів роботи за 2016 рік.