Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

вул.С. Бандери, 12, Львів, 79013
IV навчальний корпус, кімн. 428а,
тел./факс: +38 (032) 258-22-10
тел. +38 (032) 258-27-95
e-mail: Oleh [dot] Y [dot] Kuzminatlpnu [dot] ua
okuzminatlp [dot] edu [dot] ua
Веб-сторінка: http://www.lp.edu.ua/inem

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Міжнародна економіка (МА) Українська мова та література, математика, іноземна мова Міжнародна економіка
Економіка підприємства (ЕП) Українська мова та література, математика, історія України Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці (УЕ) Українська мова та література, математика, історія України
Маркетинг(МК) Українська мова та література, математика, історія України Маркетинг
Фінанси і кредит (ФК) Українська мова та література, математика, історія України Фінанси і кредит
Облік і аудит (ОА) Українська мова та література, математика, історія України Облік і аудит
Менеджмент (МЕ) Українська мова та література, математика, історія України Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент інноваційної діяльності
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Управління в сфері економічної конкуренції
Логістика
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)   Управління інноваційною діяльністю
Прикладна економіка
Бізнес-адміністрування

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» уже понад 70 років здійснює підготовку висококваліфікованих економічних кадрів. Інститут сьогодні – один із лідерів економічної та менеджерської бізнес-освіти не тільки західного регіону, а й усієї України. У своїй структурі він об’єднує дев’ять кафедр:

 • економіки підприємства та інвестицій;
 • обліку та аналізу;
 • фінансів;
 • теоретичної та прикладної економіки;
 • менеджменту і міжнародного підприємництва;
 • зовнішньоекономічної та митної діяльності;
 • менеджменту персоналу та адміністрування;
 • маркетингу і логістики;
 • менеджменту організацій.

Високий рівень викладання забезпечує професорсько-викладацький склад Інституту, що поєднує досвідчених професорів і доцентів із молодими й креативними викладачами. У стінах ІНЕМ працюють відомі в освітніх і наукових колах особистості, зокрема, професори Олег Кузьмін, Василь Козик, Ольга Мельник, Галина Захарчин, Євген Крикавський, Наталія Чухрай, Анатолій Загородній, Уляна Садова, Жанна Поплавська, Ігор Алєксєєв, Йосиф Петрович, Ігор Скворцов, Ольга Мних, Микола Одрехівський, Нестор Шпак, Марія Бондарчук, Ольга Пирог, Ігор Олексів, Неллі Георгіаді, Ігор Яремко, Олег Карий, Ірина Хома, Лариса Янковська, Ліана Чернобай, Галина Партин, доценти Володимир Шквір, Роман Хом’як, Петро Стецюк, Степан Паранчук, Володимир Кічор та чимало інших.
На кафедрах ІНЕМ працюють близько 30 докторів економічних наук, професорів та понад 250 доцентів, кандидатів економічних наук.

Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу Інституту економіки і менеджменту є здобуті відзнаки Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо. Засвідчують чималі здобутки професорсько-викладацького складу Інституту й здобуті міжнародні та вітчизняні гранти, сертифікати, захищені дисертації, а також публікації у провідних світових і вітчизняних наукових виданнях.
Студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають вищу освіту за такими напрямами підготовки та спеціальностями:

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Маркетинг
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит

Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

 • Менеджмент

Фахові спрямування:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організацій та адміністрування
 • Менеджмент інноваційної діяльності
 • Логістика
 • Управління у сфері економічної конкуренції
 • _______________________________________________

  МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ

  Галузь знань «Економіка та підприємництво»

  Міжнародна економіка

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Економіка експортно-імпортної та митної діяльності
  - Економіка міжнародного туризму
  - Економіка міжнародних медіа-комунікацій
  - Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність

  Економіка підприємства

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури
  - Управління економічним розвитком підприємства

  Маркетинг

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Маркетинг споживчих та інвестиційних товарів
  - Маркетинг послуг
  - Рекламний менеджмент
  - Територіальний маркетинг
  - Інтернет-маркетинг

  Фінанси і кредит

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Управління державними фінансами
  - Управління страховою діяльністю
  - Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
  - Фінансовий ринок

  Облік і аудит

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Облік і аудит в діяльності бюджетних установ
  - Облік і аудит в управлінні банками
  - Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

  Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Управління митною діяльністю
  - Управління міжнародною туристичною діяльністю

  Менеджмент організацій та адміністрування

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Менеджмент у переробній промисловості
  - Менеджмент у сфері туризму і рекреації
  - Менеджмент малого і середнього бізнесу
  - Менеджмент у сфері ІТ-технологій
  - Менеджмент персоналу та адміністрування

  Менеджмент інноваційної діяльності

  Логістика

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Управління логістичними системами
  - Торгівельна логістика
  - Транспортна логістика
  - Міжнародна логістика

  Управління у сфері економічної конкуренції

  Галузь знань «Специфічні категорії»

  Управління інноваційною діяльністю

  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Управління інноваційною діяльністю у сфері ІТ-технологій
  - Управління інноваціями в сфері інфо- та медіа-комунікаційної діяльності
  - Управління інноваційною діяльністю у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики
  - Управління інноваційною діяльністю

  Бізнес-адміністрування
  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Бізнес-адміністрування малих та середніх підприємств
  - Бізнес-адміністрування ІТ-підприємств

  Прикладна економіка
  Спеціалізації магістерської підготовки:
  - Економіка митно-брокерських організацій
  - Економіка підприємств промисловості, будівництва та транспорту

  _______________________________________________

  ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

  Галузь знань «Економіка та підприємництво»

  Економіка підприємства
  Маркетинг
  Міжнародна економіка
  Облік і аудит
  Фінанси і кредит

  Галузь знань «Менеджмент і адміністрування»

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  Менеджмент організацій та адміністрування
  Логістика
  Управління у сфері економічної конкуренції

  Випускники кожного напряму та спеціальності Інституту економіки і менеджменту є конкурентоспроможними на ринку праці, успішними у підприємницькій діяльності та на державній службі, обіймають ключові посади керівників і провідних фахівців бізнес-структур, організацій, наукових установ, органів державного управління, дипломатичних служб і міжнародних організацій.

  Інститут економіки і менеджменту здійснює підготовку фахівців відповідно до вимог світового освітнього простору. Для вирішення відповідних завдань ведеться активна співпраця із бізнесом, уніфікуються освітні програми підготовки фахівців з економіки і менеджменту, впроваджуються сучасні інформаційні технології, розвивається міжнародна співпраця з провідними університетами та науковими центрами, модернізується матеріально-технічна база, удосконалюється методичне забезпечення, розвиваються творчі зв'язки з підприємствами, організаціями, підприємницькими структурами, банківськими установами, органами державного управління тощо. Навчання в ІНЕМ забезпечує ґрунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку кожного студента. Щорічні їхні перемоги на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових та випускних робіт є найкращим свідченням цього.
  Інноваційні технології і методи навчання супроводжують студента протягом усього періоду його навчання. ІНЕМ – це сучасні аудиторії, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, новітнє устаткування, завдяки чому кожен студент отримує доступ до найновіших технологій мультимедійного світу. У навчальному процесі використовуються відеоконференції. Кожен студент Інституту має змогу поглиблювати свої знання дистанційно завдяки мережі Віртуального навчального середовища.
  Із перших років навчання викладання чималої кількості дисциплін за вибором студента здійснюється як українською, так і іноземними мовами. Під час навчання студенти мають змогу здобувати міжнародні сертифікати – інформаційні, мовні, економічні, що підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці. Кращі студенти Інституту економіки і менеджменту здобувають різноманітні стипендії, зокрема, Львівської політехніки, урядів іноземних держав, бізнес-структур, органів державної влади тощо. Усі студенти ІНЕМ за необхідності забезпечуються поселенням у гуртожитках.

  Студенти Інституту економіки і менеджменту під час навчання мають змогу здобути паралельно диплом іноземного навчального закладу у рамках програми мобільності студентів і викладачів згідно Болонської декларації. Налагоджені міжнародні контакти ІНЕМ із провідними іноземними університетами забезпечують можливість студентам поглиблювати свої знання іноземних мов, здобувати освіту на міжнародному рівні, а також проходити практику за кордоном. Зокрема, укладені відповідні угоди із Краківським гірничо-металургійним університетом (Польща), Вищою фаховою школою Ліппе і Гюкстер (Німеччина), Суспільною академією наук (Польща), Економічним університетом (Словаччина), Жешувською політехнікою (Польща), Університетом ім. Матея Беля (Словаччина), Вищою школою бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща), Економічною академією (Польща), Вищою школою менеджерських кадрів (Польща), Університетом інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Угорським національним економічним університетом (Угорщина), Санкт-Петербурзьким державним інженерно-економічним університетом (Російська Федерація), Інститутом економіки малих і середніх підприємств Віденського економічного університету (Австрія), Університетом прикладних наук (Німеччина), Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (Польща), Громадською вищою школою підприємництва та управління (Польща) тощо. Зокрема, понад 100 студентів Інституту щорічно під час навчання у магістратурі паралельно навчаються у Вищій школі бізнесу у Домброві-Гурнічій (Польща) та у Краківському гірничо-металургійному університеті (Польща). Студенти Інституту беруть активну участь у різних міжнародних програмах обміну.
  Інститут економіки і менеджменту обирають абітурієнти, які хочуть досягти успіху у житті. Завдяки цьому наші студенти здобувають найвищі результати у загальноукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. Випускники ІНЕМ – це висококваліфіковані працівники, які добре підготовлені до професійної роботи, відтак, конкурентоспроможні на ринку праці.

  Для розвитку індивідуальних здібностей та талантів студентів Інститут економіки і менеджменту пропонує значне різноманіття наукових гуртків, спортивних секцій, культурно-масових заходів, дискотек, а також можливість реалізуватись у різних проектах студентського самоврядування. У розпорядженні студентів є бібліотеки Львівської політехніки та ІНЕМ, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спорткомплекси, бази відпочинку. Наші студенти вміють навчатись і веселитись. Вони беруть активну участь в університетських фестивалях художньої самодіяльності «Весна Політехніки», «Осінь Політехніки», «Міс Політехніки», «День першокурсника», «День економіста», «Дебют першокурсника», у конкурсі талантів ІНЕМ, діяльності художніх колективів «Просвіти», а також у різноманітних спортивних заходах Львівської політехніки.
  В Інституті економіки і менеджменту навчається чимало іноземних студентів із різних куточків світу (Німеччина, Російська Федерація, Білорусь, Марокко, Ангола, Еквадор, Демократична Республіка Конго, Азербайджан, Молдова, В’єтнам, Іран, Польща тощо). Завдяки цьому створені можливості пізнавання різних культур та національностей, а також налагодження корисних контактів.

  Щорічно на навчання в Інститут економіки і менеджменту вступають більше сотні випускників коледжів, вищих професійних училищ, технікумів на 2 або 3 курс бакалаврату, які отримали диплом молодшого спеціаліста за будь-якими економічними спеціальностями.

  Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту сьогодні – це:

  • понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
  • фаховий професорсько-викладацький колектив, більше понад 90% якого становлять професори та доценти з науковими ступенями докторів і кандидатів економічних наук;
  • міжнародне визнання диплому;
  • працевлаштування за фахом;
  • можливість здобути паралельно диплом європейського університету;
  • поглиблене вивчення іноземних мов, використання новітніх методів навчання, викладання дисциплін іноземними мовами, заняття у комп’ютерних лабораторіях із найсучаснішим спеціалізованим програмним забезпеченням;
  • безкоштовний доступ до сучасної навчально-наукової літератури та мережі Інтернет;
  • забезпечення гуртожитками;
  • розвинута міжнародна співпраця із провідними університетами та науковими центрами;
  • врахування у навчальному процесі найсучасніших досягнень європейської та світової освітньої практики;
  • висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
  • можливість продовжити навчання в аспірантурі, а згодом і в докторантурі;
  • участь у тематичних навчально-пізнавальних екскурсіях та студентських наукових заходах;
  • зустрічі з відомими представниками бізнесу, політики, освіти, спорту, культури, мистецтва тощо;
  • можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах;
  • можливість використовувати сучасні спорткомплекси, басейни, палаци спорту, спортивні майданчики, бази відпочинку тощо;
  • можливість пройти військову підготовку.

  Кожен із абітурієнтів хоче навчатися у престижному навчальному закладі. Інститут економіки і менеджменту та Львівська політехніка – це вибір, який допоможе у майбутньому. ІНЕМ – це вікно у світ успіху і визнання.

  Більш ретельну інформацію про напрямки і спеціальності Інституту економіки і менеджменту можна одержати на інтернет-сторінках відповідних кафедр:

  Економіки підприємства та інвестицій
  (напрям підготовки і спеціальність «Економіка підприємства») www.lp.edu.ua/node/164

  Зовнішньоекономічної та митної діяльності
  (напрям підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Прикладна економіка») www.lp.edu.ua/node/2428

  Маркетингу і логістики
  (напрями підготовки «Менеджмент» і «Маркетинг», спеціальності «Логістика» та «Маркетинг») www.lp.edu.ua/node/149

  Менеджменту і міжнародного підприємництва
  (напрям підготовки «Міжнародна економіка», спеціальності «Міжнародна економіка», «Управління інноваційною діяльністю» та «Бізнес-адміністрування») www.lp.edu.ua/node/150

  Менеджменту організацій
  (напрям підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування» і «Менеджмент інноваційної діяльності») www.lp.edu.ua/node/152

  Менеджменту персоналу та адміністрування
  (напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці») www.lp.edu.ua/node/162

  Обліку та аналізу
  (напрям підготовки і спеціальність «Облік і аудит»)
  www.lp.edu.ua/node/154 , www.lpkafoa.lviv.ua/

  Теоретичної та прикладної економіки
  (напрям підготовки «Менеджмент», спеціальність «Управління у сфері економічної конкуренції»)
  www.lp.edu.ua/node/160
  Фінансів
  (напрям підготовки і спеціальність «Фінанси і кредит»)
  www.lp.edu.ua/node/157