Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ)

пл. Святого Юра, 9, Львів–13, 79013,
IX навчальний корпус, кімн. 121,
тел. 258-2310, 258-2215

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Біотехнологія (БТ) Українська мова та література, хімія, біологія Фармацевтична біотехнологія
Хімічна технологія (ХТ) Українська мова та література, хімія, математика Хімічні технології неорганічних речовин
Хімічні технології органічних речовин
Технічна електрохімія
Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів
Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів
Хімічні технології високомолекулярних сполук
Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Хімічна інженерія (ХІ) Українська мова та література, хімія, математика Процеси і обладнання хімічних виробництв
Харчові технології та інженерія (ХР) Українська мова та література, хімія, математика Технології продуктів бродіння і виноробства
Фармація (ФР) Українська мова та література, хімія, біологія Технології фармацевтичних препаратів

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Інститут хімії та хімічних технологій здійснює підготовку фахівців кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр для хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної, фармацевтичної та харчової промисловості. Форми навчання – денна (стаціонар), заочна, екстернат та за скороченим терміном підготовки.
Сьогодні інститут – це потужний навчальний та науковий підрозділ нашого університету. До його складу входять 12 загальноосвітніх та випускових кафедр, які здійснюють підготовку фахівців за такими напрямами та спеціальностями:

 • Хімічна технологія
  • хімічна технологія органічних речовин;
  • хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів;
  • хімічна технологія неорганічних речовин;
  • технічна електрохімія;
  • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
  • технологія переробки полімерів;
  • хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;
  • хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів.
 • Харчові технології та інженерія
  • технологія бродильних виробництв та виноробства.
 • Фармація
  • технологія фармацевтичних препаратів.
 • Хімічна інженерія
  • процеси та обладнання хімічних виробництв.
 • Біотехнологія
  • фармацевтична біотехнологія;
  • промислова біотехнологія.

Хімічна технологія органічних речовин – галузь, що визначає прогрес хімічної промисловості держави. Вона дає змогу одержувати раціональними способами з дешевої сировини різноманітні мономери, пластифікатори, розчинники, екстрагенти, вихідні продукти для синтезу фармацевтичних препаратів, синтетичних пластмас, каучуків і смол, органічні пероксиди, поверхнево-активні речовини і мийні засоби, органічні пестициди, синтетичні жирні кислоти, напівпродукти тощо. Випускники спеціальності працюють на підприємствах хімічної промисловості (ВАТ "Оріана" (м. Калуш), ВАТ "Рівнеазот" (м. Рівне), ВАТ "Азот" (м. Черкаси), ВАТ "Галлак" (м. Борислав), фірма "Барва" (м. Івано- Франківськ), ВАТ "Галичфарм", ВАТ "Львівський лакофарбовий завод"); у науково-дослідних установах та проектних організаціях (ВАТ Бориславський НДІ "Синтез"); академічних інститутах (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України) та вищих навчальних закладах (Національний університет "Львівська політехніка", Українська академія друкарства, Львівський державний аграрний університет, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника).
Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів є провідною галуззю народного господарства з переробки нафти, природних горючих газів і твердих горючих копалин. На сучасних заводах одержують різноманітні моторні палива, оливи та мастила, технічний вуглець, а також ненасичені та ароматичні вуглеводні, які є сировиною для багатотоннажного нафтохімічного синтезу та отримання поверхнево-активних речовин, штучних харчових продуктів, синтетичних каучуків.
Україна має шість потужних нафтопереробних та нафтохімічних комплексів, три дослідно-промислові заводи з виробництва мастильних матеріалів, науково-дослідні і проектні інститути.
Крім того, в Україні працюють чотири приватні заводи з виробництва технічних мастил, керівний інженерно-технічний персонал яких укомплектований випускниками кафедри хімічної технології переробки нафти та газу.
Інженера хіміка-технолога за спеціальністю 7.091605 "Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів" готують для енергетично-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської і науково-дослідницької діяльності в галузі хімічної технології переробки нафти та газу, а також використання товарних і спеціальних нафтопродуктів і сировини для нафтохімії.
Фахівець може працювати на промислових підприємствах, у наукових, конструкторських і проектних організаціях, а також в організаціях, що спеціалізуються на реалізації товарних палив, мінеральних, моторних і різноманітних олив, мастил і спецрідин, на нафтобазах і в лабораторіях, що сертифікують нафтопродукти і контролюють їхню якість.
Хімічна технологія неорганічних речовин є однією з базових галузей хімічної промисловості.
Студенти цієї спеціальності опановують теорію та практику технології неорганічних речовин за такими основними напрямами: хімічна технологія кондиціювання води, водопідготовка та очищення промислових водних стоків; комплексна переробка природної та вторинної сировини; технологія мінеральних кислот, солей та добрив; вирішення екологічних проблем; утилізація відпадків та викидів різноманітних технологічних процесів з одночасним одержанням кольорових, рідкісних і дорогоцінних металів та їхніх сполук.
Випускники цієї спеціальності можуть працювати на посадах інженерів-технологів, інженерів-конструкторів у галузі технології неорганічних речовин та в інших галузях хімічного профілю, інженерів-дослідників, фахівців аналітичного контролю у науково- дослідних і науково-конструкторських інститутах та вищих навчальних закладах, санітарно-епідеміологічних станціях, на підприємствах енергетичного профілю, комунального господарства, водопостачання та водовідведення.
Технічна електрохімія Студенти опановують теорію та практику електрохімічних процесів за такими основними напрямами:

 • захист металів від корозії в інженерних та архітектурних конструкціях;
 • нанесення покриттів кольоровими, дорогоцінними металами і сплавами;
 • виготовлення друкованих плат для радіоелектронної техніки; виготовлення металевих об’ємно-рельєфних копій;
 • хімічні джерела струму (акумулятори та елементи живлення); одержання та рафінування кольорових і дорогоцінних металів з водних розчинів і розплавів;
 • електрохімічний синтез неорганічних та органічних речовин; електрохімічне вилучення кольорових і дорогоцінних металів з промислових відпадків;
 • вирішення екологічних проблем із застосуванням електрохімічних процесів.

Випускники можуть працювати на посадах інженерів-дослідників, інженерів-технологів, інженерів-конструкторів, інженерів аналітичного контролю у науково-дослідних і науково-конструкторських інститутах і вищих навчальних закладах, на підприємствах різних галузей народного господарства, зокрема радіоелектронної промисловості, в енергетиці, машино- й автомобілебудуванні, будівельній індустрії, в промислових транспортних системах та комунікаціях.
Хімічна технологія високомолекулярних сполук(спеціалізація: технологія пластичних мас; медико-біологічні полімери; технологія синтетичного каучука; технологія хімволокна; технологія лаків і фарб).
Фахівців цієї спеціальності гостро потребують підприємства, що займаються розробленням новітніх матеріалів і виробів, які неможливо замінити завдяки комплексу їхніх унікальних властивостей у машинобудуванні і енергетиці, авіабудуванні і ракетній техніці, медицині і фармації, будівництві та пакувальній індустрії.
Випускники кафедри успішно працюють на ВАТ "Оріана", ВАТ "Барва", "Галлак", ЕКТІ-Автопром, у різних науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, коледжах.
Технологія переробки полімерів (спеціалізації: технологія переробки пластмас та еластомерів; технологія плівкових та лакофарбових покрить; конструювання виробів з пластмас та оснастки, зокрема комп’ютерне проектування).
Випускники кафедри отримують знання в галузі розроблення та впровадження у виробництво високоавтоматизованих технологічних процесів переробки пластмас та еластомерів у вироби, конструювання пластмасових виробів та обладнання для їхнього виготовлення.
Вони успішно працюють на високопродуктивних сучасних виробництвах полімерних плівок, труб, кабелів; медичних виробів; виробів для радіоелектроніки; автомобіле- та літакобудування; у пакувальній індустрії. Кращих випускників скеровують на роботу у наукові та навчальні заклади регіону.
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (спеціалізації: технологія кераміки та вогнетривів; технологія скла та ситалів; технологія в’яжучих речовин та виробів на їх основі).
Силікатні матеріали в сучасних умовах знаходять нове ефективне застосування. Це екологічно чисті матеріали мінерального походження з унікальними властивостями: стінові керамічні матеріали, художньо-побутові вироби з порцеляни, фаянсу, майоліки; будівельне, технічне та декоративне скло; широка гама в’яжучих речовин і сучасних композиційних матеріалів, зокрема сухих сумішей, шпаклівок, клеїв, фарб, виробів конструкційного, архітектурно-оздоблювального призначення.
Випускники кафедри, володіючи основами сучасних технологій у поєднанні з навичками роботи на персональних комп’ютерах, мають широкий попит на ринку праці: підприємствах будівельної індустрії, керамічних, цементних та склозаводах, наукових та реставраційних установах, органах сертифікації та стандартизації, у сфері малого та приватного бізнесу.
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів – це новітня спеціальність, що сформувалась наприкінці ХХ ст. Фахівців цього профілю чекають на підприємствах харчової, парфумерно-косметичної та хімічної промисловості (таких як ВАТ "Львівська пивоварня", ЗАТ "Світоч", фірма "Барва" м. Івано-Франківськ, ВАТ "Львівхліб", АТЗТ "Львівський жиркомбінат", ЗАТ "Ензим", Львівська парфумерно-косметична фабрика та інші); в органах державного управління та в громадських організаціях, які здійснюють контроль за якістю продукції та її сертифікацію (органи санітарно- гігієнічного контролю, митні органи, податкова адміністрація, торгово-промислова палата, управління у справах захисту прав споживачів та інші); в навчальних та науково-дослідницьких установах тощо.
Сучасні харчова та парфумерно-косметична індустрії ґрунтуються на обов’язковому використанні харчових добавок, які вводяться в широкому асортименті. Завдання фахівця з цієї спеціальності – вміти виробляти і застосовувати ці речовини без шкідливих наслідків для людини, контролювати відповідні технологічні процеси та наявність харчових добавок у готовій продукції.
Під час навчання студенти одержують ґрунтовні наукові та практичні знання в галузі харчової хімії, аналітики харчових продуктів, питної води, косметичних засобів і супутніх галузей – біохімії, мікробіології, хімічної токсикології та гігієни продуктів харчування.
Технологія бродильних виробництв і виноробства – одна з найважливіших і найрентабельніших галузей харчової промисловості, яка забезпечує виробництво етилового спирту, пива, вина, коньяку, квасу, гліцерину, оцту, дріжджів, а також лікеро-горілчаних та безалкогольних напоїв.
Випускники цієї спеціальності працюють на провідних підприємствах Львівщини – Львівській пивоварні, Львівському лікеро- горілчаному заводі, ЗАТ "Ензим", кондитерській фірмі "Світоч", кавовій фабриці "Галка", а також на заводах спиртових, виноробних, пивоварних і безалкогольних напоїв, у навчальних закладах і науково-дослідних установах західного регіону (Національний університет "Львівська політехніка", Львівський державний аграрний університет, Прикарпатський університет імені В. Стефаника).
Технологія фармацевтичних препаратів є однією з найперспективніших спеціальностей. Підготовка фахівців цієї спеціальності здійснюється спільно із Львівським державним медичним університетом імені Данила Галицького за сучасними навчальними планами й новітніми методиками та з урахуванням кращих вітчизняних і зарубіжних методик навчання спеціалістів з індустріальної фармації.
Випускники спеціальності призначаються для організаційно- керівної, виробничо-технологічної та науково-дослідницької, торгово-комерційної діяльності в хімічних, фармацевтичних закладах, медичних установах, аптеках тощо.
Процеси та обладнання хімічних виробництв
Початкові посади випускників: інженер-конструктор; інженер-проектувальник; інженер-експлуатаційник; механік цеху; інженер- механік відділу головного механіка хімічних підприємств, підприємств будівельних, харчових, бродильних, фармацевтичних, підприємств легкої промисловості, підприємств нафтопереробного комплексу, підприємств гірничо-збагачувального комплексу.
Можливість працевлаштування – підприємства й установи хімічного машино- і апаратобудування, хімічної, нафтопереробної, бродильної, фармацевтичної, харчової промисловостей та підприємства будівельних матеріалів.
Фармацевтична біотехнологія – актуальна галузь як фармацевтичної, так і виробничої сфер промисловості, що ґрунтується на використанні клітин мікроорганізмів, культур рослинних і тваринних клітин.
Завдяки фармацевтичній біотехнології виробляється чимало нових лікарських препаратів, серед них антибіотики, вітаміни, незамінні амінокислоти, ферменти, пробіотики, стероїдні препарати, інтерферон та інші життєво необхідні білки, створюються вакцини, біомедичні діагностикуми, що використовуються для лікування та профілактики інфекційних захворювань, гормонального дисбалансу, терапії та діагностики злоякісних утворень, при трансплантації донорських органів та тканин тощо.
Спеціалісти цього профілю володіють методами біологічних (мікробіологічні, біохімічні, генетичні, імунологічні, біофізичні) досліджень та вміють реалізувати промислове виробництво медичних препаратів мікробіологічного походження.
Спеціальність "Фармацевтична біотехнологія" забезпечує науковими та інженерними кадрами як сучасні виробництва лікарських засобів, так і наукові установи фармакологічного, біологічного, біотехнологічного профілю, заклади санітарного й екологічного нагляду, контрольно-аналітичні лабораторії. Випускники спеціальності працюють на таких підприємствах: ДП "Ензим" (м. Ладижин), ДП "Львівдіалік" ДАК Укрмедпром (м. Львів), ВАТ "Галичфарм" (м. Львів), ВАТ "Фармацевтична фабрика" (м. Львів), "Біостимулятор" (м. Одеса), "Фарма Лайф" (м. Львів).
Промислова біотехнологія є однією з найсучасніших галузей промисловості з ринком біотехнологічної продукції понад 200 мільярдів доларів. Це галузь, що охоплює практично всі види діяльності людини, забезпечує виробництво цінних продуктів, а також сприяє формуванню екологічно доброякісного середовища.
У промисловій біотехнології розробляють технології мікробіологічного виробництва і випускають препарати для потреб харчової промисловості (амінокислоти, вітаміни, дріжджові концентрати, жири, ферментовані напої, кисломолочні продукти, смакові добавки), сільського господарства (бактеріальні добрива, ветеринарні препарати, стимулятори росту, премікси), хімічної промисловості (поверхнево-активні речовини, композитні матеріали, що сполучають хімічні речовини і біомолекули) тощо. Промислова біотехнологія торкається таких важливих галузей, як екстракція металів з руд, видобування нафти, очищення промислових стоків, створення біосенсорів, біоакумуляторів тощо.
Випускники спеціальності успішно працюють на таких підприємствах: ЗАТ "Ензим" (м. Львів), ДП "Ензим" (м. Ладижин), АТ "Львівський лікеро-горілчаний завод" , ЗАТ "Галичина" (м. Радехів), ВАТ "Львівська пивоварня" (м. Львів), ЗАТ "Львівський жирокомбінат", ТзОВ ТВК "Перша приватна броварня" (м. Львів), АТ "Львівський молочний завод", ВАТ "Львівхліб", на спиртзаводах, сирзаводах, молокозаводах, а також у науково-дослідних, контрольно-аналітичних та навчальних установах.