Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Функційні обов’язки заступника директора інституту з виховної та організаційно - господарської роботи.

Заступником Директора Інституту з виховної та організаційно-господарської роботи може бути особа як з вченими званнями й ступенями так і без них.

В межах своїх повноважень:

 • планувати, подавати на розгляд Директора Інституту та здійснювати заплановані організаційні заходи з виховної роботи в Інституті (у взаємодії з органами студентського самоврядування);
 • організовувати та контролювати діяльність наставників академічних груп;
 • планувати та організовувати заходи з профілактики правопорушень;
 • планувати потреби поселення студентів Інституту в студентські гуртожитки, формувати контингент студентів для проживання в гуртожитках, організовувати контроль та здійснювати заходи для покращання соціально-побутових умов проживання в гуртожитках (у взаємодії з органами студентського самоврядування);
 • організовувати і контролювати оформлення документів на навчання студентів за кошти фізичних та юридичних осіб (комерційних студентів) у випадку коли ці функції, в навчально-науковому інституті, не виконує відповідний декан;
 • складати індивідуальні графіки навчання комерційних студентів та контролювати хід їх виконання у випадку коли ці функції, в навчально-науковому інституті, не виконує відповідний декан;
 • надавати Директору Інституту пропозиції про надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам, докторантам і працівникам Інституту;
 • готувати проект і здійснювати оперативний контроль виконання зведеного кошторису використання спеціальних коштів Інституту;
 • подавати Директору Інституту проект кошторису використання благодійних коштів, перерахованих в Університет цільовим призначенням для Інституту або його підрозділів і контролювати його виконання;
 • у співпраці із завідувачами кафедр планувати і контролювати виконання заходів розвитку матеріально-технічної бази навчальних лабораторій Інституту;
 • подавати Директору Інституту проект розподілу обладнання, переданого Університету цільовим призначенням для Інституту або його підрозділів;
 • організовувати участь студентів в урочистостях Інституту та Університету, зокрема, в Посвяті у студенти Львівської політехніки, урочистому врученні дипломів бакалаврів, спеціалістів і магістрів тощо;
 • забезпечувати та контролювати дотримання вимог правил з охорони праці, протипожежної безпеки, правил технічної експлуатації обладнання та устаткування в Інституті;
 • сприяти соціальному захисту з оздоровлення учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Інституту, створювати умови для задоволення культурних потреб працівників, студентів, аспірантів і докторантів, функціонування їх самодіяльних колективів;
 • планувати підготовку матеріально-технічної бази і приміщень Інституту до навчального року;
 • збирати пропозиції підрозділів Інституту до колективного договору;
 • виконувати інші обов’язки за дорученням Директора Інституту.

Функційні обов’язки розглянуті і підтверджені Директорами Інститутів Національного університету “Львівська політехніка”.