Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Умови вступу іноземних громадян на навчання в Національний Університет «Львівська політехніка» та підготовче відділення «КОМПІС».

Усі іноземні громадяни мають рівні права на навчання в Україні незалежно від статі, раси, національності, соціального й майнового стану, роду і характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання й інших обставин.

Зарахування іноземних громадян, що виявили бажання вступити до Національного Університету «Львівська політехніка» відбувається згідно «Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» згідно з обраними напрямками підготовки.

Кандидатів на навчання, котрі володіють українською мовою і мають документи, які це засвідчують, зараховують до Національного Університету «Львівська політехніка» (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АБ №175530) за результатами співбесіди. Вступна співбесіда проводиться з 8 липня до 28 серпня. Рівень знань оцінюється за шкалою: високий, достатній, недостатній. За результатами співбесіди приймається рішення щодо зарахування на навчання.

Іноземні громадяни, що виявили бажання навчатися на базовому напрямку "Комп’ютерні науки" можуть здобувати освіту, навчаючись англійською мовою.

Іноземні громадяни, що отримали документи про освіту (диплом бакалавра, магістра) за межами України та вирішили продовжити навчання в одному з українських вищих навчальних закладів за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем повинні в обов'язковому порядку пройти процедуру визнання цих документів (нострифікацію) у Міністерстві освіти та науки України.

Кандидати на навчання, що не володіють українською мовою, зараховуються на підготовче відділення «КОМПІС» (Ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АА №420484) при Національному Університеті «Львівська політехніка» для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України. Підготовче відділення для іноземних громадян проводить навчання та видає сертифікати для вступу у вищі навчальні заклади України за інженерно – технічним, медико-біологічним, гуманітарним напрямками (згідно з навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України). Іноземні громадяни, які пройшли навчальний курс і не склали іспитів, повертаються додому або, якщо бажають, вступають на повторний курс.

Щоб отримати запрошення на навчання іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації університету із запитом щодо вступу в Національний Університет «Львівська політехніка». Запит можна відправити за такими адресами:

E-mail: rashkevatpolynet [dot] lviv [dot] ua, kompisatpolynet [dot] lviv [dot] ua, kompisatlp [dot] edu [dot] ua
Факс: +380322727863

Поштова адреса: 79013 Україна
м.Львів, вул. С.Бандери, 12
Національний Університет «Львівська політехніка»

Документи, необхідні для оформлення запрошення на навчання:

 • заповнена анкета, встановленого зразка
 • копія першої сторінки паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання)
 • копія документа про повну середню освіту (перекладеного на українську чи російську мову) і одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); також інформацію щодо системи оцінювання знань, згідно якої виставлені оцінки в документі

Університет розглядає отримані документи і при відповідності документів встановленим вимогам надсилає кандидату оригінал запрошення на навчання, та направляє візову підтримку в Посольство України.

Для отримання в'їзної візи необхідно звернутися в Посольство України у своїй чи сусідній країні (при оформленні анкети вказати конкретно до якої саме) із заявою про отримання в'їзної візи та оригіналом запрошення на навчання в Національний Університет «Львівська політехніка». Окрім того необхідно додати комплект документів:

 • паспорт
 • документ про повну середню освіту з переліком вивчених дисциплін та оцінками
 • медична довідка про можливісь навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну
 • медична довідка про результути аналізу на СНІД
 • копія свідоцтва про народження

Документи про освіту повинні бути затверджені у центральному органі управління освітою країни, що видала документ, і легалізовані Міністерством закордонних справ цієї країни. Також має бути в наявності копія перекладених українською мовою документів про освіту, завірена нотаріально. При отриманні візи всі вказані вище документи легалізовуються в Посольстві України.

Іноземні громадяни, що отримали візу в Україну, повинні повідомити навчальний заклад про дату прибуття та номер рейсу літака для забезпечення зустрічі в аеропорті. При ненаданні інформації про прибуття та відсутності представника ВУЗу, що зустрічає, іноземний громадянин буде повернений з аеропорту на батьківщину.

Можливий маршрут прильоту батьківщина – Київ (пересадка в аеропорті Бориспіль) – Львів. За умови наявності потрібного рейсу можна прибувати безпосередньо до аеропорту м.Львова.

Документи, необхідні для зарахування в Національний Університет «Львівська політехніка»:

 • анкета встановленого зразка
 • паспорт з візою для в'їзду в Україну
 • нотаріально завірену копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки
 • медична довідка про можливість навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну
 • медична довідка про результати аналізу на СНІД
 • страховий поліс із наданням екстренної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстренної медичної допомоги)
 • копія свідоцтва про народження
 • 8 фото розміром 4×6 см
 • зворотній квиток з відкритою датою терміном на 1 рік для від'їзду додому
 • довідку з правоохоронних органів про те, що кандидат не притягався до відповідальності за правопорушення

Навчальний рік в Національному Університеті «Львівська політехніка» починається 1 вересня, а на підготовчому відділенні 1 жовтня та завершується в червні наступного року. Згідно із «Положенням про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» в'їзд іноземних громадян на навчання дозволений з 15 серпня до 15 листопада.

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян в Національному Університеті «Львівська політехніка» можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: rashkevatlp [dot] edu [dot] ua, kompisatlp [dot] edu [dot] ua .