Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Навчальні плани

Навчальні плани підготовки іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України розроблені на основі типових навчальних планів, затверджених Міністервом освіти та науки України.

Загальний обсяг теоретичної й практичної підготовки слухачів (в академічних годинах), відведений на засвоєння програми, складає 1332 години.

Навчальний план з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України
за інженерно-технічним напрямком

назви дисциплін I семестр II семестр за рік
години заліки іспити години заліки іспити години
Українська мова 466 + + 254 + + 720
Математика 66 +   108 + + 174
Фізика 74 +   108 + + 182
Хімія 24 +   70 + + 94
Креслення 32 +   36 +   68
Країнознавство       36 +   36
Основи інформатики 22     36 +   58
РАЗОМ 684     648     1332

Навчальний план з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України
за медико-біологічним напрямком

назви дисциплін I семестр II семестр за рік
години заліки іспити години заліки іспити години
Українська мова 490 + + 244 + + 734
Математика 32 +   42 +   74
Фізика 44 +   72 + + 116
Хімія 50 +   100 + + 150
Біологія 52 +   108 + + 160
Країнознавство       46 +   46
Основи інформатики 16     36 +   52
РАЗОМ 684     648     1332

Навчальний план з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України
за гуманітарним напрямком

назви дисциплін I семестр II семестр за рік
години заліки іспити години заліки іспити години
Українська мова 582   + 256   + 838
Українська література 40 +   126   + 166
Історія України 24 +   132   + 156
Економічна та соціальна географія 38 +   84   + 122
Основи інформатики       50 +   50
РАЗОМ 684     648     1332

Навчальний план з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України
за гуманітарним напрямком (для студентів, що бажають навчатися у консерваторії)

назви дисциплін I семестр II семестр за рік
години заліки іспити години заліки< іспити години
Українська мова 582   + 256   + 838
Українська література 40 +   126   + 166
Історія України 24 +   132   + 156
Основи теорії музики 38 +   84   + 122
Основи інформатики       50 +   50
РАЗОМ 684     648     1332