Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Партнери кафедри метрології, стандартизації та сертифікації (МСС)

Інститут оптоелектроніки Військової технічної академії – Варшава (Польща)

Military University of Technology
Веб-сайт: www.wat.edu.pl

Співпраця в межах рамкової двосторонньої угоди про партнерство між Військово-технічною академією у Варшаві та «Львівською політехнікою».


Угода про співпрацю з Bureau Veritas

На базі спеціальностей кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка» в 2014 році підписана угода про співпрацю зі світовим лідером у більш ніж 140 країнах світу в наданні послуг у галузі стандартизації, сертифікації та управлінні якістю «Бюро Верітас» (Bureau Veritas).

Ця угода підтверджує, що інтересам кожної зі сторін, як Університету, так і «Бюро Верітас», відповідає спільна і погоджена реалізація проектів у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю, об’єднання зусиль задля розвитку та поглибленої співпраці з питань удосконалення підготовки фахівців щодо розроблення, підтримання функціонування та поліпшення систем управління для підприємств й організацій, а також проведення аудитів якості.

«Бюро Верітас» (далі — Компанія) і кафедра метрології, стандартизації та сертифікації зобов’язались спільно діяти, приділяючи особливу увагу таким напрямкам:

  1. Організація проектів, в рамках яких спільно працюватимуть фахівці Компанії та науково-педагогічні працівники й студенти, випускники Університету.
  2. Організація та проведення Компанією оцінювання студентів і випускників Університету (далі учасники) та видачі Компанією учасникам сертифікатів міжнародного зразка.
  3. Обмін досвідом, навчально-методичними матеріалами, документацією та інформацією щодо напрямків діяльності.
  4. Залучення фахівців Компанії до розробки і проведення занять з нових навчальних дисциплін.
  5. Перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування фахівців Компанії і науково-педагогічних працівників кафедри метрології, стандартизації та сертифікації з урахуванням перспектив розвитку Компанії і профільних напрямів у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю.
  6. Сприяння визначенню пріоритетів професійної підготовки студентів Університету з урахуванням багаторічного досвіду роботи Компанії в Україні та за її межами за напрямками діяльності — стандартизація, сертифікація та управління якістю.
  7. Організація і проведення різних видів практик та підготовки випускних робіт студентів у Компанії.
  8. Залучення студентів Університету до наукової діяльності за планами Компанії.
  9. Проведення спільних науково-технічних заходів (виставок, семінарів, конференцій).

Перелік зазначених вище напрямків взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися за згодою сторін.

У рамках підписаної угоди в червні 2014 року студенти кафедри успішно пройшли тестування та отримали сертифікати міжнародного зразка внутрішніх аудиторів систем управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001.