Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Партнери Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола (ІЕПТ)

 • Шведський Королівський технологічний інститут Стокгольм, Швеція

  KTH Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden
  Веб-сайт: www.kth.se
  Співпраця в межах рамкової двосторонньої угоди про партнерство Шведського Королівського Технологічного Інституту з НУ «Львівська політехніка»


 • Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій

  General Department for Tourism, Eurointegration, Foreign Relations and Investments
  Веб-сайт: www.frtt.if.gov.ua
  Співпраця в межах 2-сторонньої угоди


 • ВАТ «Західний Регіональний Центр Туризму»

  Open joint-stock company «Western Regional Center of Tourism»
  Веб-сайт: www.pereklady.lviv.ua
  Співпраця в межах 2-сторонньої угоди


 • Київська державна академія водного транспорту ім.Гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного

  Kyiv State Academy of Water Transport named by Hetman Petro Konashevich Sagaidachnyy
  Веб-сайт: www.maritime.kiev.ua
  Співпраця в межах 2-сторонньої угоди про наукову співпрацю та обмін студентами


 • Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

  Khmelnitsky Cooperative trade-economic institute
  Веб-сайт: www.xktei.km.ua
  Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти


 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

  Vadym Hetman National Economic University
  Веб-сайт: www.kneu.edu.ua
  Координація навчальних планів, робочих програм, змісту освіти


 • Відділ цукрової промисловості агрохолдинга "Ukrlandfarming PLC"

  Department of the sugar industry agricultural holdings "Ukrlandfarming PLC"
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство відділу цукрової промисловості агрохолдинга "Ukrlandfarming PLC" з кафедрою екологічної безпеки та аудиту


 • ТзОВ "Олександрійський цукровий завод"
  "Alexandria sugar factory" Ltd.
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство ТзОВ "Олександрійський цукровий завод" з кафедрою екологічної безпеки та аудиту


 • Кафедра біохімії та екологічного контролю національного університету харчових технологій

  Department of Biochemistry and Environmental Control National University of Food Technologies
  Веб-сайт: www.nuft.edu.ua
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство кафедри біохімії та екологічного контролю національного університету харчових технологій з кафедрою екологічної безпеки та аудиту


 • Кафедра екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету

  Department of Ecology and Environmental SafetyVinnytsia National Technical University
  Веб-сайт: www.vntu.edu.ua
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету з кафедрою екологічної безпеки та аудиту


 • Департамент інженерної екології Варшавської політехніки

  Department of Environmental Engineering
  Веб-сайт: www.pw.edu.pl
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Варшавської політехніки з Львівською політехнікою


 • Відділ цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості

  Department of sugar, Institute of Biotechnology, agricultural and food industry
  Веб-сайт: www.ibprs.pl
  Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство відділу цукроваріння Інституту біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості з Львівською політехнікою