Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Вчена рада інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

Голова Вченої ради

Хром’як Йосип Якович ( Khromyak Yosyp ) - кандидат технічних наук, доцент, директор ІППТ
Номер телефону: тел.: +38(032)258-20-27; +38(032)297-07-55
Службовий e-mail: dir [dot] ipptatgmail [dot] com

Вчений секретар

Саніна Ольга Романівна ( Sanina Olha ) - кандидат економічних наук, завідувач кафедри загальноекономічної підготовки і маркетингу
Номер телефону: тел.: +38(032)258-24-86
Службовий e-mail: saninaatukr [dot] net

Склад вченої ради інституту

 1. Хром’як Йосип Якович (Khromyak Yosyp) –  к.т.н., доцент., директор, завідувач кафедри ФП;
 2. Волошин Віктор Володимирович (Voloshyn Viktor) – к.ф.-м.н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри ФН;
 3. Слюсарчук Юрій Миколайович (Slyusarchuk Yuriy) – к.ф.-м.н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, доцент кафедри ФП;
 4. Матвійчук Ярослав Миколайович (Matviychuk Yaroslav) – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІСТ;
 5. Крохмальна Марія Богданівна (Krohmalna Maria) – начальник навчально-методичного відділу, ст.викладач кафедри ГП;
 6. Цубов Леонід Володимирович (Tsubov Leonid) – к.і.н., доцент, завідувач кафедри ГП;
 7. Гориславець Павло Анатолійович (Goryslavets Pavlo) – к.е.н., доцент, завідувач кафедри ФН;
 8. Гавран Володимир Ярославович (Havran Volodymyr) – к.е.н., доцент, завідувач кафедри ОА;
 9. Саніна Ольга Романівна (Sanina Olha) – к.е.н., завідувач кафедри ЗЕПМ;
 10. Мала Надія Теодозіївна (Mala Nadia) – к.е.н., доцент, завідувач кафедри МЕ;
 11. Дольнікова Любов Василівна (Dolnikova Liubov) – кандидат педагогічних наук, декан факультету економіки та інформаційних технологій (ФЕІТ), доцент кафедри ГП;
 12. Габрель Микола Михайлович (Habrel Mykola) – д.т.н., професор, завідувач науково-дослідним сектором;
 13. Тертека Лариса Володимирівна (Terteka Larysa) – к.філ.н., доцент кафедри ГП, директор філії у м.Дрогобич;
 14. Мандзяк Віктор Петрович (Mandziak Viktor) – к.і.н., доцент кафедри ГП, директор філії у м.Стрий;
 15. Мельничук Зор’яна Степанівна (Melnychuk Zoryana) – головний бухгалтер;
 16. Волошин Орися Павлівна (Voloshyn Orysia) – заступник декана факультету економіки та інформаційних технологій, ст.викладач кафедри ФН;
 17. Князик Юлія Михайлівна (Kniazyk Yulia) – заступник декана факультету заочного та дистанційного навчання, ст.викладач кафедри ЗЕПМ;
 18. Печериця Яна Богданівна (Pecherytsia Yana) – завідувач науково-технічної бібліотеки;
 19. Озарків Тарас (Ozarkiv Taras) – голова колегії студентів інституту, студент гр. КН-311.