Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Підрозділи інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ) (секції, лабораторії)

 • ФЕІТ
  Факультет економіки та інформаційних технологій

  Faculty of Economics and Information Technologies
  Декан: Дольнікова Любов Василівна, кандидат педагогічних наук
  79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18, корп.32 , кім. 106
  Номер телефону: +38(032)258-21-06
  Офіційний e-mail: dolnikova_lubovatukr [dot] net
  На факультеті навчаються 632 студенти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр, відповідно до ліцензованих напрямів підготовки та спеціальностей. Студенти мають можливість здобути якісні професійні знання, уміння, навички, готовність працювати на сучасних підприємствах, реалізовувати здобуті знання на мега-, макро- та мікроекономічному рівнях, діяльність факультету сприяє їх моральному, духовному та фізичному розвитку, що є запорукою формування сучасної соціально-активної, патріотичної української інтелігенції.


 • ФДН
  Факультет заочного та дистанційного навчання

  Faculty of Distance Learning Studies
  Заступник декана: Князик Юлія Михайлівна
  79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18, корп.32 , кім. 407
  Номер телефону: +38(032)258-25-63
  Офіційний e-mail: yulya_kolbatukr [dot] net
  Факультет заочного та дистанційного навчання здійснює підготовку фахівців за двохступеневою формою навчання, а саме бакалавр, спеціаліст. На першому етапі навчання студенти отримують фундаментальну загальноосвітню і фахову підготовку - базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Випускники бакалаврату мають можливість продовжити навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста.
  Навчання на факультеті надає можливість отримати відповідний рівень освіти і кваліфікації без відриву від виробництва. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямом майбутньої спеціальності або вже отримав за обраним фахом освітньо - кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст».
  Отримавши повну вищу освіту на факультеті заочного та дистанційного навчання, випускники стають висококваліфікованим спеціалістами, які мають певні переваги і хорошу перспективу на ринку праці та вигідно відрізняються від своїх конкурентів глибокими знаннями і вмінням ефективно організовувати робочий і управлінський процес.


 • Філія в м.Дрогобич

  Drogobych Branch
  Директор: Карлова Лариса Валодимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
  м.Дрогобич, вул.Січових Стрільців,2
  Номер телефону: +38(244) 3-37-35
  Офіційний e-mail: Metod_ipptatdrohobych [dot] net
  Стратегічною метою філії є інтелектуальне обслуговування Дрогобицького регіону, надання якісних освітніх послуг випускникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів Дрогобиччини.


 • Філія в м.Стрий

  Stryi Branch
  Директор: Мандзяк Віктор Петрович, кандидат історичних наук
  82400, м.Стрий, вул.Січових Стрільців, 12в
  тел.: +38(245) 5-82-09, 5-33-57, 4-02-48
  Номер телефону: +38(244) 3-37-35
  Офіційний e-mail: ippt_stryiatukrpost [dot] ua
  Філія у м.Стрий була створена у 1999р. з метою забезпечення регіону кваліфікованими фахівцями-економістами, які б сприяли його розбудові та розвитку. Діяльність філії дала можливість випускникам загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів Стрия, та Стрийського, Жидачівського, Сколівського районів здобувати вищу освіту не виїжджаючи далеко від домівки, таким чином уникнути вирішення багатьох проблем, які пов’язані з житлом, нестачею вільного часу для відпочинку, саморозвитку тощо.


 • Центр моделювання розвитку урбанізованих систем (науково-дослідний сектор)

  Modelling and Development of Urban Systems Centre.Research and Development Sector
  Керівник: Габрель Микола Михайлович – завідувач науково-дослідним сектором, д.т.н., профессор
  79044, м.Львів, вул.Горбачевського, 18, корп.32 , кім. 409
  Номер телефону: +38(032) 237-71-29
  Офіційний e-mail: info_ipptatippt [dot] lviv [dot] ua
  Центр моніторингу урбанізованих систем є регіональним центром дослідження проблем міст а також проводить підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів майна.