Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія інституту будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)

Інститут будівництва та інженерії довкілля створено в 2001 р. на базі інженерно-будівельного факультету — одного з найстаріших у Львівській політехніці. Інститут структурно складається з двох навчальних відділень: деканату базової вищої освіти,що випускає бакалаврів, та деканату повної вищої освіти, який випускає магістрів і спеціалістів.

Ще в 1844 р. у Львівській технічній академії,що виникла на базі Реальної школи, існувала профільна кафедра будівництва, яка займалася підготовкою інженерів-будівельників та архітекторів. Перші кроки в навчанні спеціалістів-будівельників були здійснені під керівництвом професора Ю. Захарієвича, діяльність якого безпосередньо пов’язана з проектуванням (1872 р.) і будівництвом (1873–1877 рр.) головного корпусу Львівської політехніки.

У цей же період на інженерному відділенні Львівської технічної академії була створена профільна кафедра будівництва доріг і мостів, яку очолив професор Й. Йогенман.Починаючи з 1872 р., на інженерному та архітектурному відділах Львівської політехнічної академії готували будівельників, архітекторів і дорожніх інженерів.

З огляду на наявність спеціалізованих кафедр, 1872-й можна вважати роком становлення інженерно-будівельного факультету.

За час існування інженерно-будівельного факультету (а згодом інституту) були сформовані його прогресивні традиції, наукові напрями і школи, завдяки діяльності видатних учених — професорів М. Туллє, С. Брили, К. Губера, Я. Богуцького, І. Ріхтера.
Велику роль відіграли наукові праці вчених, які в різні періоди очолювали будівельні кафедри: С.Бжозовського, А.Курилло, Т.Обмінського, В.Мінакевича, Ю.Лозового.

Висока майстерність викладання, багатогранна наукова та інженерна діяльність, постійна увага до поліпшення підготовки фахівців-будівельників, забезпечення їх високої кваліфікації, виховання студентів в атмосфері творчості, в дусі патріотизму і моральності — це традиції інституту будівництва, що передаються з покоління в покоління, від учителів до учнів. Такими вчителями, вченими є професори, доктори технічних наук Ф. Є. Клименко, Б. Г. Гнідець, В. Г. Кваша, М. А. Саницький.

Нині інститут об’єднує шість кафедр, на яких працює понад 110 викладачів, серед них — 10 докторів наук, професорів; понад 65 кандидатів наук, 59 доцентів, 17 старших викладачів, 23 асистенти.

Інститут має 5 галузевих, 6 кафедральних науково-дослідних лабораторій, державний орган із сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій «ЛьвівСЕПРОбуд» та 3 випробувальні лабораторії, акредитовані в системі УкрСЕПРО.

В інституті створені належні умови для підготовки фахівців, які відповідають вимогам сучасного будівництва, а також для удосконалення й перепідготовки наукових кадрів. Заклад оснащений комп’ютерними класами, забезпеченими необхідними програмними комплексами з розрахунків та проектування будівельних конструкцій, доріг, інженерних мереж.

Науковий напрям інституту пов’язаний з новітніми досягненнями в галузі будівельних конструкцій, будівель і споруд, ресурсоощадних технологій та прогресивних матеріалів, а також розробками в галузі інженерного забезпечення будівництв.