Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту інженерної механіки та транспорту (ІІМТ)

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація
131
Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Інженерія логістичних систем
Машини і технології пакування
Роботомеханічні системи та комплекси
Технології машинобудування
Технології та устаткування зварювання
132
Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
133
Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби
Обладнання електронної промисловості
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування
Обладнання переробних і харчових виробництв
Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
274
Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт
275
Транспортні технології Організація і регулювання дорожнього руху
Організація перевезень і управління на транспорті ( за видами транспорту)