Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація
123
Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі
Системне програмування
Спеціалізовані комп’ютерні системи
125
Кібербезпека Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Управління інформаційною безпекою
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами (автомобільний транспорт)
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Інформаційні технології в приладобудуванні
Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Метрологія та вимірювальна техніка
Прилади і системи точної механіки
Якість, стандартизація та сертифікація