Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація
055
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародна інформація
105
Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика (за галузями використання)
113
Прикладна математика Математичне та комп'ютерне моделювання
Прикладна математика
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційно-комунікаційні технології