Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр» Інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

Код спеціальності
Спеціальність
Спеціалізація
056 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
075 Маркетинг Маркетинг
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг