Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Основні напрями діяльності та функції служби пожежної безпеки

  • здійснює контроль за додержанням в НУ "Львівська політехніка" законодавчих та інших нормативних актів (стандартів, норм, правил) з питань пожежної безпеки, а також за виконанням наказів розпоряджень підрозділами з цих питань, вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду.
  • здійснює контроль за своєчасним виконанням протипожежних заходів при реконструкції, капітальному ремонті, технічному переоснащенні об'єктів НУ "Львівська політехніка".

Загальна інструкція № 1 "Про заходи пожежної безпеки в Національному університеті "Львівська політехніка"
Інструкція № 2 "Про заходи пожежної безпеки для (адміністративних) приміщень Національного університету "Львівська політехніка"
Інструкція № 22 про порядок дій у разі надзвичайних ситуацій та пожежі в Національному університеті "Львівська політехніка"
Інструкція № 29 "По утриманню та експлуатації первинних засобів пожежогасіння в Національному університеті "Львівська політехніка"