Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів

Наукові дослідження кафедри зосереджені на керованому регулюванні мікроструктури, фазового та енергетичного стану зовнішніх та внутрішніх поверхонь поділу. Метою пошукових праць є конструювання фрагментів мікроструктури поверхні певного функціонального призначення. Результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри використовуються у навчальному процесі. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, науковим напрямом кафедральною тематики, державними цільовими науково-технологічними програмами на 2010-2015 роки та зосереджується по наступних напрямках:

  • Ресурсозберігаючі технології створення функціонально градієнтних матеріалів та систем коп’ютерного конструювання їх структури із нановимірною геометрією.
  • Синтезування та дослідження градієнтних матеріалів із нановимірною геометрією.
  • Синтезування на різних конструкційних матеріалах діелектричних та резистивних шарів, що можуть бути використані при виробництві плоских плівкових нагрівних елементів нового покоління.
  • Оптимізація структури та магнітних властивостей монолітних та термо-пластичних постійних магнітів.
  • Інженерія границь зерен конструкційних та функціональних матеріалів.

Підготовка аспірантів та докторантів ведеться за спеціальностю 05.16.01 – «Металознавство та термічна обробка металів».
Над докторською дисертацією працюють: доцент Кузін О.А., старший викладач Ромака В.В., доцент Богун Л.І.

У період 2007-2012 рік випускниками кафедри захищено кандидатські дисертаціі: Теплою Т. Л. (старший викладач), Лазько Г.В. (асистент), Цигилик Н.В. (асистент).

Формування кадрового складу кафедри проводиться за рахунок залучення кращих випускників кафедри. До участі в науковій роботі, що проводиться кафедрою залучаються студенти молодших курсів. Вони беруть участь у дослідженнях по кафедральній та бюджетній тематиці та долучаються до участі у студентських олімпіадах і науково – технічних конференціях.
Починаючи з 2012 року кафедра «Прикладного матеріалознавства» призначена МОН молодь спорту України базовою з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладного матеріалознавства.

Впровадження результатів роботи в навчальний процес сприяє ознайомленню студентів та магістрів із новітніми технологіями, активізує їх самостійну роботу при підготовці до дипломного проектування та виконання кваліфікаційних магістерських робіт.

З 2013 по 2016рр. кафедра приймає участь у міжнародньому освітньому проекті Темпус "Модернізація навчальних планів дворівневої програми підготовки (МА, БА) з інженерного матеріалознавства на основі компетентного підходу та найкращого досвіду з впровадження положень Болонського процесу". Веб-сайт: http://www.mmateng.eu/

.