Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Програми вступних випробувань для вступу на ОПП підготовки «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» до Національного університету «Львівська політехніка»

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та творчих конкурсів для вступу на ОПП підготовки «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Програми співбесіди за ОКР «бакалавр»

Програми дисциплін фахового спрямування з яких проводиться вступне випробування при вступі на навчання за ОПП підготовки «спеціаліст», «магістр»

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками, які вступають на навчання за ОПП підготовки спеціалістів та магістрів на основі диплому бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом)

Програми фахових вступних випробувань для вступу на ОПП «бакалавр» із скороченим терміном навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Програми додаткового вступного випробування у формі співбесіди зі вступниками на навчання за ОПП «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», здобутого за іншою спеціальністю