Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Львівська політехніка оголошує набір на підготовчі курси з вечірньою і очно-заочною формами навчання

Національний університет «Львівська політехніка» продовжує набір на підготовчі курси з вечірньою і очно-заочною формами навчання для випускників середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів та студентів останніх курсів вищих закладів освіти І і ІІ рівнів акредитації.

Випускники, що пройшли повний курс навчання, за результатами випускного підсумкового тестування отримують додаткові бали та користуються пільгами, передбаченими Умовами прийому до вищих навчальних закладів, що затверджуються наказом Міністерства освіти і науки.

Підготовка слухачів здійснюється за такими дисциплінами:

Національний університет «Львівська політехніка» здійснює підготовку
фахівців за такими базовими напрямами
( зі змінами від 24.12.2015 року):

Коефіцієнт атестату про повну загальну освіту — 0,05 ( максимум 10 балів)

Коефіцієнт сертифікату підготовчих курсів — 0,05 ( максимум 10 балів)

Інститути
Спеціальності

Назва предметів та творчих конкурсів

Вага предм. ЗНО

Пільги*(до 10 балів)

Інститут архітектури

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Тв. конкурс (рисунок, композиція, живопис)

0,2

0,2

0,5

ні

дизайн

архітектура та містобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Тв. конкурс (рисунок, креслення, композиція)

0,2

0,2

0,5

Інститут будівництва та

інженерії довкілля

будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або хімія

0,3

0,35

0,25

так

пожежна безпека

1. Українська мова та література

2. Творчий конкурс

3. Математика або фізика або хімія

0,3

0,25

0,35

Інститут геодезії

геодезія та землеустрій

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Історія України або математика або іноземна мова

0,3

0,35

0,25

так

науки про Землю

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Історія України або математика або фізика

0,3

0,35

0,25

Інститут гуманітарних та соціальних наук

музеєзнавство, пам'яткознавтво

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова або географія або математика

0,3

0,35

0,25

ні

інформаційна, бібліотечна та архівна справа

соціологія

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія або математика

0,3

0,35

0,25

ні

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

соціальна робота

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія або математика

0,35

0,3

0,25

ні

Інститут економіки і

менеджменту

міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Георгафія або історія України або іноземна мова

0,3

0,35

0,25

ні

економіка

маркетинг

фінанси, банківська справа та страхування

облік і оподаткування

менеджмент

Інститут енергетики та систем керування

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або історія України

0,3

0,35

0,25

так

теплоенергетика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або хімія

0,3

0,35

0,25

атомна енергетика

електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Інститут інженерної механіки та транспорту

металургія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або хімія

0,3

0,35

0,25

так

матеріалознавство

прикладна механіка

галузеве машинобудування

автомобільний транспорт

транспортні технології (за видами)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або географія

0,3

0,35

0,25

так

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

філологія

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова (англ. мова)

3. Математика або історія України або фізика

0,3

0,35

0,25

ні

системний аналіз

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або історія України

0,3

0,35

0,25

так

комп’ютерні науки та інформаційні технології

інженерія програмного забезпечення

видавництво та поліграфія

Інститут комп'ютерних технологій,
автоматики та метрології

комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або історія України

0,3

0,35

0,25

так

метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

кібербезпека

Інститут права та психології

психолгія

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або іноземна мова або математика

0,3

0,35

0,25

ні

журналістика

1. Українська мова та література

2. Творчий конкурс (написання самост. творчої праці)

3. Іноземна мова або історія України або математика

0,3

0,35

0,25

право

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова або географія

0,3

0,35

0,25

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

прикладна математика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або історія України

0,3

0,35

0,25

так

прикладна фізика та наноматеріали

1. Українська мова та література

2. Фізика

3. Математика або іноземна мова або історія України

0,3

0,35

0,25

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

мікро - та наносистемна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова або хімія

0,3

0,35

0,25

так

електроніка

телекомунікації та радіотехніка

Інститут хімії та хімічних технологій

хімічні технології та інженерія

1. Українська мова та література

2. Хімія

3 Математика або біологія або фізика

0,3

0,35

0,25

так

біотехнології та біоінженерія

харчові технології

фармація

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму

підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або історія України або іноземна мова

0,3

0,35

0,25

ні

екологія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або історія України або хімія

0,3

0,35

0,25

так

технології захисту навколишнього середовища

туризм

1. Українська мова та література

2. Географія

3. Історія України або математика або іноземна мова

0,3

0,35

0,25

ні

Інститут післядипломної освіти

публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Географія або історія України або іноземна мова

0,3

0,35

0,25

ні

Рівень сертифікатів ЗНО — базовий
*Додаткові бали для випускників підготовчих курсів за результатами випускного тестування додають відповідно до Правил прийому у Національний університет «Львівська політехніка».

Для зарахування на курси та укладання угоди необхідно подати:

  1. заяву (заповнюється бланк);
  2. довідку з місця навчання;
  3. копію свідоцтва про народження;
  4. дві кольорові фотокартки (3×4 см);
  5. три конверти з маркою;
  6. копію ідентифікаційного номера;
  7. паспорт та податковий ідентифікаційний номер одного з батьків.

Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації Національного університету «Львівська політехніка» (ІННЦПКО):

  • Адреса: м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, І навч. корп., кім. 302, 316.
  • Телефони для довідок: 258-24-06, 258-22-05.