Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Структура інституту (ІАПО)

У структуру Навчально-наукового інституту адміністрування та післядипломної освіти входять:

  • дирекція інституту (к. 10, IV н. к.);
  • деканат базової вищої освіти (к. 105, I н. к.);
  • деканат повної вищої освіти (к. 103, I н. к.);
  • деканат післядипломної освіти (к. 1, IV н. к.);
  • кафедра технологій управління (к. 1, V н. к.);
  • адміністративного та фінансового менеджменту (к. 2б, V н. к.);
  • кафедра теоретичної та прикладної економіки (к. 502, IV н.к.);
  • відділ фінансових розрахунків (к. 2, IV н.к.);
  • відділ інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу(к. 14, 16, IV н.к.);

Деканати, кафедри і відділи ІАПО здійснюють планування та організацію навчального процесу, формують його навчально-методичне та інформаційне забезпечення, дбають про функціонування технічних засобів навчання та організацію навчально-наукової роботи викладачів і студентів.

Проведення навчального процесу повністю забезпечують кафедри Національного університету «Львівська політехніка». До проведення занять залучені провідні викладачі Львівської політехніки та висококваліфіковані спеціалісти наукових установ, підприємств, банків і фірм міста Львова та Західного регіону. За участі кафедр та методичних комісій базових напрямів підготовки здійснюється формування навчальних планів, які за змістом відповідають навчальним планам денної форми навчання з акцентом на самостійну роботу студентів і слухачів. У навчальному процесі також використовується навчально-лабораторна база кафедр та навчально-методичне і інформаційне забезпечення університету. Студенти і слухачі ІАПО мають можливість користуватись навчальною бібліотекою Університету та мають доступ до віртуального навчального середовища.

У складі ІАПО є Вчена рада та Науково-методична рада. Інститут має власну матеріально-технічну базу – обладнані технічними засобами навчальні аудиторії в І, IV та V навчальних корпусах, у тому числі спеціалізована мультимедійна аудиторія, три комп’ютерні класи на 42 робочі місця, які обладнані сучасними комп’ютерами з під’єднанням до мережі Інтернет, міжкафедральний методичний кабінет, лінгвістично-освітній центр, сучасний лінгафонний кабінет з комп’ютеризованою системою, власний копіювально-розмножувальний центр для видавництва навчально-методичних матеріалів.

Інститут бере участь у міжнародних проектах, зокрема у освітньому проекті «Україна – Норвегія», завдяки якому відбуваються курси професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей. Перепідготовка здійснюється за спеціалізованою програмою «Англійська мова та візуальні комунікації в бізнесі (візуальна реклама)», яка коректується кожного семестру.

Інститут адміністрування та післядипломної освіти бере участь в організації та проведенні Національних і міжнародних конференцій, семінарів, виставок та презентацій.

На час настановних і заліково-екзаменаційних сесій студентам інституту і слухачам курсів підвищення кваліфікації надаються місця для проживання у гуртожитках університету. Зокрема, студенти денної форми навчання забезпечуються місцями для проживання у гуртожитку на повний навчальний рік.

Географія осіб, що навчалися та навчаються в інституті, охоплює Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську, Рівненську, Тернопільську, Волинську, Хмельницьку, Київську, Чернігівську, Запорізьку, Одеську, Донецьку, Луганську області та АР Крим.