Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Галузі знань, спеціальності та спеціалізації за якими проводиться вступ до інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ)

Галузь знань Назва Спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр»
Назва Спеціалізації
освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст, Магістр»
Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення
Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Інформаційні мережі зв’язку
Технології та засоби телекомунікацій
Телекомунікаційні системи та мережі
Радіоелектронні апарати та засоби
Електроніка Електронні прилади та пристрої
Автоматизація та приладобудування Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
Фізична та біомедична електроніка
Лазерна і оптоелектронна техніка
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія Біотехнічні та медичні апарати і системи

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Спеціальності підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО
Вага предметів сертифікату ЗНО
Вага атестату про повну загальну освіту
Вага бала за особливі успіхів (конкурсів України і т. п.)та/або за успішне закінчення підготовчих курсів цього ВНЗ
Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування поза конкурсом
Мікро- та наносистемна техніка
Українська мова та література 0,3 0,05 0,05 106
Математика 0,35
Фізика, хімія або іноземна мова 0,25
Електроніка
Українська мова та література 0,3 0,05 0,05 106
Математика 0,35
Фізика, хімія або іноземна мова 0,25
Телекомунікації та радіотехніка
Українська мова та література 0,3 0,05 0,05 106
Математика 0,35
Фізика, хімія або іноземна мова 0,25
Біомедична інженерія
Українська мова та література 0,3 0,05 0,05 106
Математика 0,35
Фізика, хімія або іноземна мова 0,25

Стимулювання навчального процесу студентів

Для студентів, які показують високий рівень знань існують заохочувальні стипендії та премії
серед них: Стипендія Президента України; Спенедія імені Юрія Рудавського; стипендія Вченої Ради університету; іменні стипендії компаній «Київстар»; стипендія Стипендіальної програми «Завтра UA» Фонду Віктора Пінчука" стипендія Видатних Вчених і Вчених Рад інститутів, також підвищені стипендії для студентів за високі показники успішності та інші іменні стипендії, а також премії облдержадміністрації та обласної ради, премії імені В’ячеслава Чорновола та ін.

Кращі студенти інституту щорічно скеровуються на стажування, ознайомчі практики і навчання в університети Великобританії, Німеччини. В інституті проходили ознайомчу практику студенти зі Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Хорватії та інших країн Європи. В ньому в повному обсязі здійснюється також підготовка фахівців для країн далекого і близького зарубіжжя.

Багаторічний досвід і кращі освітні традиції ІТРЕ, потужний кадровий потенціал професорсько-викладацького та наукового складу, інтеграція навчання та науки, дозволить здобути професію, потрібну як в Україні, так і за її межами.

Отже, чому потрібно вступати до Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Сьогодні важко уявити область науки і техніки, де не використовувалися б досягнення радіотехніки. Вже міцно увійшло в побут не тільки звукове та телевізійне мовлення, але і стільникова телефонія, космічна телефонія, персональні засоби зв’язку, комп’ютерна радіоелектроніка, управління побутовими приладами, управління наземними, морськими, повітряними транспортними засобами та ін. Також відбувається бурхливий розвиток телеметричних систем, радіолокаційних систем наземного, повітряного та космічного базування і систем зв’язку з освоєнням нових радіочастотних діапазонів. Інтенсивно ведуться роботи зі створення техніки зв’язку в мікрохвильовому діапазоні частот.

З розвитком цифрової техніки актуальність використання радіотехнічних і радіоелектронних пристроїв і систем не тільки не зменшується, а збільшується. До таких систем можна віднести системи цифрового звукового та телевізійного мовлення. Вже зараз вирішуються питання з масового впровадження цифрового телевізійного мовлення. Розвиток високих технологій призвів до виникнення мікро-і наноелектронної елементної бази.

Досить зазначити, що сучасне повітряне судно має на своєму борту більше сотні різних радіоелектронних засобів навігації, локації, супроводу та забезпечення зв’язку протягом усього часу польоту. Існуючі супутникові системи забезпечують навігацію і супровід не тільки міжконтинентальних лайнерів, але навіть індивідуальних транспортних засобів, особистих автомобілів і літаків. Можливість використання останніх досягнень радіотехніки стало доступно і пересічним громадянам.

Особливу роль у розвитку радіотехніки та радіоелектроніки в даний час грає технологія і виготовлення вузлів і деталей. Сучасні бездротові системи зв’язку представлені широким асортиментом, що поставляються на ринок телекомунікаційного обладнання. Зі зростанням складності радіоелектронних систем зростає і потреба в їх обслуговуванні, управлінні, не погіршуючи їх технічних характеристик. З цим завданням може впоратися лише автоматизована система управління і контролю, розроблена на базі мікроконтролерів і мікропроцесорів. Для забезпечення гнучкості проектування і виготовлення сучасні системи проектування використовують засоби програмної схемотехніки, тобто на рівні налагодження програмного продукту. Зі зміною вимог технічних характеристик і сервісу обслуговування достатньо лише ввести або «прошити» нову програму роботи контролера радіоелектронної системи.

В даний час відбувається бурхливий розвиток нових інформаційних технологій передачі даних, так звана бездротова технологія: Wi-Fi, Bluetooth і ZigBee. Дана технологія дозволяє створити локальну комп’ютерну мережу в радіусі 20 ... 100 метрів, що забезпечує роботу цілого комплексу пристроїв: комп’ютер, мобільний телефон, принтер, різну побутову техніку т.д. Використовуваний діапазон робочих частот в даний час визначено 2,4-2,4835 ГГц. Така технологія бездротового зв’язку дозволяє управляти різними пристроями, як на основі комп’ютера, так і без його використання. Практично всі пристрої вже володіють певними вузлами обробки, перетворення і передачі інформації.

Слід відзначити величезну роль радіотехнічних засобів у дослідженні атмосфери, навколоземного простору, планет сонячної системи, ближнього і далекого космосу. Останні досягнення в освоєнні сонячної системи, планет і їх супутників є наочним підтвердженням. З ускладненням електромагнітної обстановки виникають завдання розробки методів і засобів забезпечення захисту радіотехнічних систем від випадкових і штучних завад.

Саме висококваліфікований фахівець в області телекомунікації, радіоелектроніки, електронної і оптоелектронної та лазерної техніки а також передових інформаційних технологій передачі, прийому і обробки інформації визначає рівень розвитку суспільства в цілому. Як розпорядитися всіма досягненнями розуму і як наслідок науково-технічного прогресу залежить тільки від тебе — радіоінженера майбутнього.

Ось Чому, потрібно вступати до ІТРЕ