Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

ХVI Міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми в електротехніці»

Date: 
2 Вересень 2015, 09:00 - 5 Вересень 2015, 18:00

2–5 вересня 2015 року в Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться ХVI Міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми в електротехніці» (CPEE-2015).

Програма конференції

Конференцію організовує кафедра теоретичної та загальної електротехніки Інституту енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка» у співпраці з Варшавським Технологічним університетом (Польща), Лодзьким Технічним Університетом (Польща), Університетом Західної Богемії (Чехія), Університетом Жиліни (Словаччина).

Тематика конференції

  1. Застосування методів оптимізації до проектування електричних систем з використанням засобів теорії електричних кіл та електромагнітного поля, а такою теорії обробки сигналів
  2. Розвиток ефективних обчислювальних методів для аналізу електромагнітного поля із застосуванням скінченних та граничних елементів у двовимірних та тривимірних задачах електромагнітного поля та пов’язаних з ним інших полів (пружності, теплового тощо)
  3. Розробка нових ефективних методів для розв’язання специфічних задач біомедицини, електроніки, телекомунікацій та антенних систем
  4. Розробка ефективних методів обробки сигналів, заснованих на аналізі базисних компонентів (PCA) та аналізі незалежних компонентів (ІСА), на вейвлет-перетворенні, імпедансній томографії тощо
  5. Підходи до розв’язання задач обробки сигналів, що базуються на штучних нейтронних мережах з та без використання нечіткої логіки (fuzzy logic) і присвячені оцінці, ідентифікації, прогнозуванню та апроксимації проблем
  6. Навчальний процес у галузях електротехніки, обчислювальної техніки та прокладних проблем обчислювальної математики

Конференція СРЕЕ приділяє особливу увагу застосуванню теорії електричних мереж, електромагнітного поля та обробки сигналів до задач широкого профілю.

Крайній термін подання матеріалів – 15 травня 2015 року.

Докладніше – на сайті організаторів