Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри адміністративного та інформаційного права

Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14 лютого 2011 р.

Кафедра адміністративного та інформаційного права, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює навчання за такими базовими напрямами: навчання студентів за напрямом «Право» ОС «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; навчання аспірантів за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Кафедра є випусковою для спеціальності «Право» за ОС «спеціаліст», «магістр». Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціалізаціями: Адміністративно-правова, Фінансова діяльність, Судочинство та держано-управлінська діяльність.

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Н.П. Бортник.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ

Транспортне право
Адміністративне право
Адміністративний процес
Бюджетне право
Адміністративна деліктологія
Адміністративне судочинство
Організація роботи в органах прокуратури
Інформаційне право
Митне право
Міграційне право
Податкове право
Адміністративна відповідальність у сфері економіки
Правове регулювання державної служби
Правові положення іноземців та осіб без громадянства
Практикум з адміністративного судочинства
Фінансове право
Розгляд окремих категорій адміністративних справ судами
Діяльність органів юстиції України
Правове регулювання реєстраційного провадження
Правове регулювання адміністративних послуг