Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри хімічної технології силікатів

Кафедра хімічної технології силікатів була заснована в перші повоєнні роки, в 1949 році. На її базі був створений силікатний факультет, а з 1955 року вона є складовою хіміко-технологічного факультету.

Кафедра ХТС була і лишається єдиним навчальним підрозділом в Західній Україні з підготовки фахівців – силікатників за спеціальностями «хімічна технологія скла і ситалів», «хімічна технологія кераміки та вогнетривів», «хімічна технологія в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі».

Всі роки існування викладачі та науковці кафедри успішно поєднували навчальну та науково-дослідну роботу. Випускниками кафедри є понад 4,5 тисячі інженерів, спеціалістів та магістрів, які працюють на підприємствах будівельної індустрії, керамічних, цементних та склозаводах, науково-дослідних та реставраційних установах, органах стандартизації та сертифікації.

На кафедрі підготовлено 9 докторів та 90 кандидатів наук. Професорсько-викладацьким складом та науковцями кафедри зроблено більше 160 винаходів, опубліковано понад 1000 статей та 13 монографій.

На кафедрі працювали і створили наукові школи такі видатні вчені як проф. Тихонов В.А., проф. Галабутська К.А., проф. Шпинова Л. Г., проф. Ящишин Й.М.

Проведені ними ґрунтовні теоретичні дослідження заклали міцний фундамент у розвиток хімії та технології силікатних матеріалів на Західній Україні.