Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Навчання на кафедрі ЗМД

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності здійснює підготовку студентів за напрямами і спеціальностями галузей знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та 1801 «Специфічні категорії»

Інформація про підготовку фахівців кафедрою зовнішньоекономічної
та митної діяльності:
Рисунок по центру


ТаблицяОсновні професійно-орієнтовані дисципліни кафедри:Рисунок по центру


ТаблицяВипускники фахового спрямування і спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» можуть працювати у таких об'єктах: апарат управління підприємств і державних органів влади відповідного зовнішньоекономічного, туристичного та митного спрямування, відділи зовнішньоекономічної діяльності, експортні та імпортні відділи, відділи міжнародного маркетингу на підприємствах, банківські установи, страхові компанії, митні пости, підрозділи митного оформлення, митно-брокерські компанії, підрозділи контролю та інформаційно-аналітичної роботи, транспортно-експедиційні компанії, відділи міжнародного туризму, національні і міжнародні туристичні агенції та туроператори тощо.

Викладачами кафедри створено усі необхідні умови для оволодіння студентами не лише теоретичними та нормативно-правовими положеннями митного й туристичного фаху, але й для формування належних професійно-орієнтованих компетенцій, практичних умінь та навичок у цих сферах.
Випускники спеціальності «Прикладна економіка» можуть працювати на таких посадах:

економісти-аналітики, фахівці з фінансово-економічної безпеки, бізнес-консультанти, фахівці фінансово-економічних підрозділів, системні аналітики та ризик-менеджери, фахівці з моніторингу та моделювання, координатори інвестиційно-інноваційних, венчурних та інжинірингових проектів, фахівці планово-економічного відділу та відділу підтримки групи розвитку, аналітики у сфері координування дистрибуції і логістики, інформаційні менеджери, керівники і фахівці економічно-інформаційного напряму діяльності суб’єктів господарювання, економічні експерти, аналітики з консолідованої інформації, фахівці з фінансового аудиту, фахівці з оптимізування бізнес-процесів та впровадження систем якості, аналітики з пільг і компенсацій, фахівці з оптимізування оподаткування, бізнес-тренери, кредитні аналітики та експерти, фінансові консультанти, менеджери з інформаційних технологій, фахівці з управлінського обліку тощо.

Для здобуття практичного досвіду студенти кафедри мають змогу відвідати Одеський морський торговельний порт, Львівську залізницю, низку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності Львівщини, ТОВ Логістичну компанію «Захід Ресурс», вантажні митні пости Львівської митниці тощо. На вказаних об’єктах студенти кафедри ознайомлюються із процедурами митного оформлення різноманітних вантажів, порядком заповнення спеціалізованих митних документів, документальним супроводом зовнішньоекономічних операцій, особливостями взаємодії між митними органами та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності у різних митних режимах тощо.

Відвідини Одеського морського торговельного порту дають змогу студентам ознайомитися із організаційною структурою порту та функціональними повноваженнями посадових осіб, які співпрацюють з митними органами; спектром послуг порту; функціонуванням транзитно-вантажного терміналу, пасажирського комплексу, нафтогазового терміналу; видами вантажів, які перевозяться морським транспортом та оформляються у відповідному митному режимі; процесом навантаження, розвантаження, перевантаження вантажів, які підлягають митному контролю; особливостями зберігання та перевезення небезпечних вантажів; заходами по боротьбі з контрабандою; роботою контролюючих органів, які здійснюють догляд морських вантажів з представниками митних органів; особливостями співпраці Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» із митним постом «Одеса-порт» Південної митниці.

У Львівській залізниці студентам надають інформацію про види вантажів, які перевозяться залізничним транспортом, про процедуру митного догляду вантажів, які перетинають митний кордон України за допомогою залізниці, а також про заходи запобігання контрабанді та порушенню митних правил.
Маючи нагоду побувати в логістичному комплексі «Захід Ресурс», майбутні фахівці митної справи ознайомлюються із інфраструктурою та послугами, які тут можуть отримати суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, проходячи митне оформлення вантажів. Це і оренда складів, і послуги брокерських фірм, страхових та транспортно-експедиційних компаній, банківських установ, а також можливість отримання відповідних дозволів від державних органів нетарифного регулювання діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, які розташовані на території даного комплексу.

Під час перебування на теренах митних постів Львівської митниці студенти мають змогу ознайомитись із особовим складом цих структурних підрозділів митниці, їхнім керівництвом, розподілом повноважень, робочим графіком, організуванням робочих місць інспекторів митного поста; усіма етапами митного оформлення вантажів; системою інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни в законодавчо-нормативній базі митної сфери; особливостями догляду вантажів, які заявлені у відповідні митні режими; процедурою архівування документів; процедурою контролювання доставки вантажів у митницю призначення; технічним та програмним забезпеченням роботи митного інспектора; інфраструктурою митного поста тощо.

Відвідуючи суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності нашого регіону, студенти мають змогу ознайомитися із функціональними обов’язками фахівців митної діяльності на підприємствах, які працюють як в режимі експорт, так і в режимі імпорт; із дозвільними документами органів нетарифного регулювання митної діяльності; особливостями бухгалтерського та податкового обліку митних операцій; програмними продуктами, які супроводжують митну діяльність на підприємстві; товаро-супровідними документами міжнародних вантажних перевезень; логістичною діяльністю, яка тісно взаємопов’язана із митною діяльністю тощо.

Кафедра готує для національної економіки повністю підготовлених фахівців із належними знаннями, практичними вміннями і навичками, що забезпечує високий рівень їхньої конкурентоспроможності на ринку праці та успішне працевлаштування.

Конкурентні переваги навчання з нами:
- сприятливе навчальне середовище, у якому кожен студент почувається важливим і шанованим;
- здобуття повної вищої освіти в одному із найбільших та найавторитетніших університетів України;
- понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих економістів та менеджерів і надання високоякісних освітніх послуг;
- міжнародне визнання диплому;
- практичний характер навчання;
- можливість працювати із сучасним програмним забезпеченням, що є одним із найпоширеніших серед митних брокерів, суб’єктів - зовнішньоекономічної діяльності та туристичних компаній;
- зустрічі із представниками бізнесу та відомими бізнес-тренерами;
- навчальні екскурсії, у т.ч. у підрозділи митниці;
- високий рівень фаховості професорсько-викладацького складу;
- можливість продовження навчання за кордоном;
- інноваційні навчальні плани і програми, сформовані за участю бізнесу;
- висока оцінка якості підготовки фахівців з боку роботодавців;
- інноваційні технології і методи викладання.

Приєднані файлиРозмір
11111.gif45.88 KB
22222222.gif57.89 KB