Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім В. Чорновола

Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (далі ІЕПТ) — наймолодший з інститутів Національного університету «Львівська політехніка».

Заснування.

Інститут створений у жовтні 2011 року відповідно до ухвали Вченої ради університету від 27 вересня 2011 року та наказу ректора (№ 157-10 від 17 жовтня 2011 року) на базі навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій.

Основною метою створення ІЕПТ є підготовка фахівців для таких пріоритетних напрямів розвитку науки, освіти та економіки України як збалансоване природокористування, охорона навколишнього середовища, екологічна безпека, а також туристичне господарство.

Сьогодення.

Очолює інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Мороз Олександр Іванович.

Підготовку висококваліфікованих фахівців ведуть 6 кафедр:

  • кафедра туризму (ТУР);
  • кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування (ПЕП);
  • кафедра менеджменту природоохоронної діяльності (МПД);
  • кафедра економіки довкілля і природних ресурсів (ЕДР);
  • кафедра загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС);
  • кафедра екологічної безпеки та аудиту (КЕБ);

Навчальний процес забезпечують 90 науково-педагогічних працівників, серед яких 8 докторів наук, професорів, та 45 кандидатів наук.

Матеріально-технічна база ІЕПТ налічує 8 комп’ютерних класів, обладнаних сучасною технікою з можливістю доступу до Інтернет, та спеціалізовані лабораторії.

Загальна кількість студентів складає 850 осіб. Студенти ІЕПТ навчаються у спеціалізованих лабораторіях та комп’ютерних класах, знайомляться із сучасними методами досліджень та аналізів, беруть участь у навчальних грантах (поїздки до Польщі, Швеції, Німеччини, тощо), у студентському самоврядуванні, у художній самодіяльності, у студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном, у спортивних змаганнях, займаються науково-дослідною роботою під керівництвом науковців інституту. Навчальні практики студенти проходять на підприємствах, у ботанічних садах, заповідниках, у туристичних фірмах, у наукових та навчальних установах, а також на чудових туристичних базах Карпат, в Криму та на Шацьких озерах.

Передісторія — основні етапи розвитку.

Уперше цей навчальний заклад відкрив свої двері у 1947 році як Львівський електромеханічний технікум. 1963 року його перейменували на Львівський технікум радіоелектроніки, знаний у цілій Україні та й всьому СРСР. На базі технікуму радіоелектроніки у 1994 році був утворений коледж «Західноукраїнський колегіум». Завдяки розвитку кадрового та науково-технічного потенціалу навчальний заклад у 2003 році став інститутом — спочатку Західноукраїнський інститут інформаційних технологій та управління при Донецькій державній академії управління, потім — Львівський державний інститут новітніх технологій та управління.

Ім’я Героя України В’ячеслава Максимовича Чорновола було присвоєно інституту розпорядженням Кабінету Міністрів України у 2005 році. Адже у житті видатного українського державного діяча була сторінка, пов’язана з нашим навчальним закладом: коли переслідуваний радянською владою дисидент ніде не міг влаштуватись на роботу, певний час він працював кочегаром у технікумі.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 2109 «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола» (№ 1284 від 24 грудня 2010 року) з 1 січня 2011 року інститут став структурним підрозділом Національного університету «Львівська політехніка».

Після приєднання до Політехніки Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола та відповідної реорганізації було утворено два нові навчально-наукові інститути: інститут психології та права (на базі юридичного факультету ЛДІНТУ та кафедр педагогіки, психології і права інституту гуманітарних і соціальних наук) та інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. Пізніше на базі навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В.Чорновола та кафедри екології та охорони навколишнього середовища навчально-наукового інституту хімії та хімічних технологій було створено навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (ІЕПТ).