Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про науково-аналітичний центр

«Вектор» – це структурний підрозділ науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка», який виконує науково-дослідну та соціологічну роботу, надає консультаційні послуги у сфері політичних технологій, сприяє підготовці фахівців спеціальностей «Міжнародні відносини», «Соціологія».
НАЦ ПД «Вектор» створено у 2014 році.

Основними напрями діяльності підрозділу є:

  • проведення фундаментальних та прикладних досліджень у межах наукових напрямів НАЦ ПД «Вектор»;
  • надання консультаційних послуг, створення та реалізація науково-аналітичної продукції;
  • надання послуг з політичного маркетингу та менеджменту;
  • співпраця з громадсько-політичними організаціями, державними та муніципальними установами та органами, вищими навчальними закладами, зокрема іноземними;
  • моніторинг та аналіз ЗМІ, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, громадсько-політичних організацій;
  • сприяння у підготовці студентів, аспірантів, докторантів;
  • створення бази практики для студентів, сприяння закріпленню професійних вмінь і навичок та здобуття фахового досвіду.