Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри кримінального права і процесу

Наукова діяльність кафедри кримінального права і процесу
Науковий напрям роботи кафедри «Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави».

Наказом МОН України від 30.06.2015р. №689 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань від 30 червня 2015 року» Кушпіту В.П. було присвоєно вчене звання доцент.
Результати наукових досліджень науково-педагогічного персоналу кафедри відображаються в змісті навчальних посібників, підручників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях та міжнародних. Зокрема, у 2014-2015 році викладачами кафедри видано:
1. «Кримінальний процес України»: навчальний посібник / за загальною редакцією проф. В.Л. Ортинського, проф. В.С. Канціра. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 371 с.
2. «Кримінально-виконавче право України»: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл./ Олексій Михайлович Гумін, Костянтин Богданович Марисюк. – Л.: Львівська політехніка, 2015.
3. Криміналістична техніка: визначення та ілюстрації: навч. наоч. посіб. / В.М. Бараняк, О.М. Гумін, В.Л. Ортинський, А.С. Крижановський; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.Л. Ортинського – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 186 с.: іл.
4. «Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник» / С.В. Якимова, Н.Є. Маковецька, О.М. Омельчук. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2014. – 442с.
5. Бараняк В. М. Криміналістика: навч.-метод. для сам. вивч. дисц. / В. М. Бараняк, О.М. Гумін, В. Л. Ортинський, А. С. Крижановський; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В. Л. Ортинського – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 109 с.
6. Жаровська І. М., Канцір В.С. Юридична компаративістика: навчальний посібник / І. М. Жаровська, В.С. Канцір. – Львів: Вид-во ЛКА, 2015. – 196 с.
7. Педагогічні аспекти організації навчального процесу у вищій школі: колективна монографія // Жидецький Ю. Ц., Козирєв М.П., Марчук А.В., Мачинська Н. І., Строцький Р.С., Сибірна Р.І., Сибірний А.В., Сурмяк Ю.Р., Ясінський В.П.; за заг. ред. Н.І. Мачинської Н.І.- Львів: Ліга-Прес, 2015.- 162 с.

Протягом 2015 року науково-педагогічні працівники кафедри КПП:
• опубліковали 70 наукових статей у фахових виданнях українських та зарубіжних університетів;
• виступили з 39 доповідями на міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях;
• регулярно всі науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у наукових і методичних семінарах.
Викладачі кафедри КПП (к.ю.н., доцент Кушпіт В.П., к.ю.н., доцент Сорока С.О., к.ю.н., доцент Якимова С.В., к.ю.н., асистент Римарчук Г.С.) здійснюють кураторство в студентських групах, сприяють адаптації студентів в Інституті, гуртожитку; проводять екскурсії по місту, в музеях, театрах.
Кафедра КПП здійснює науково-дослідну роботу студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання усіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.
Для виконання цих заходів на кафедрі створено студентський науковий гурток.
Науковий гурток кафедри кримінального права і процесу – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів інституту, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. Керівником гуртка є д.ю.н., проф. Гумін О.М., заступником – к.ю.н., асист. Римарчук Г.С.
За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в подальших наукових дослідженнях кафедри, а також, як кандидата на навчання в магістратурі.
Вся організаційно-виховна діяльність кафедри кримінального права і процесу спрямована на підготовку висококваліфікованих і висококультурних юристів, які прагнуть не тільки професійного успіху, а й забезпечення демократичної розбудови України.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФУ

Брехня, — що вугілля: не
впече, то замаже. (народне прислів’я)

Не в силі Бог, а в правді.

Перевірки на поліграфі мають вже практично 100-річну історію. Детекція брехні, протягом всього існування людства, викликала зацікавленість як конкретних дослідників, науковців, так і не аби який інтерес суспільства, в цілому. Пройшовши великий та нелегкий шлях поліграф (детектор брехні), як ефективний інструмент детекції брехні, на сьогодні, міцно зайняв своє місце як у сфері безпеки бізнесу, так і у сфері боротьби із корупцією та хабарництвом. Перевірки із застосуванням поліграфу також використовують і у напрямках відновлення цивільно-правових зобов’язань, шлюбних відносин тощо. Протягом останніх декількох років вітчизняні суди стали все частіше приймати до уваги та проводити психофізіологічні експертизи із застосуванням поліграфу у різних видах судочинства.
Відслідковуючи сучасні тенденції керівництво ІНПП НУ «Львівська політехніка» прийняло рішення мати у своєму розпорядженні власного поліграфолога та сучасний комп’ютерний поліграф. Так, на сьогодні, у своій роботі спеціаліст-поліграфолог використовує поліграф Lafayette LX4000-SW , виробник якого американська компанія Lafayette Instrument Company, Inc.є світовим лідером у сфері виробництва поліграфів та займає більше 80% світового ринку. Треба зауважити, що у 2007 році Lafayette Instrument Company створила перший у світі бездротовий цифровий поліграф (LX5KM-SW), а у 2008 році на замовлення Пентагону вказана компанія створила надсучасний портативний детектор брехні (PCASS). Той апарат, який був закуплений нами, а саме комп’ютерний поліграф LX4000-SW - вважається найбільш надійним з усіх інших та найбільш популярним у світі, та ставший еталоном наукової думки та сучасного технічного прогресу.
Для проведення якісних перевірок із дотриманням усіх існуючих вимог, на базі Інституту права та психології обладнане спеціальне приміщення де проводяться такі перевірки. Спеціаліст-поліграфолог пройшов навчання у одній з найвідоміших шкіл України, яку очолює керівник Українського бюро психофізіологічних досліджень Усіков І.П., який є одним із ініціаторів та розробників проекту Закону 2016 року «Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі», що зареєстрований у ВРУ та готується до першого читання.
Спеціаліст-поліграфолог Зубач Ігор Миколайович є доцентом кафедри кримінального права та процесу, кандидатом юридичних наук, має оперативний та слідчий стаж роботи у правоохоронних органах біля 12 років. За результатами навчання має відповідний сертифікат та дипломи про отримання статусу поліграфолога. Серед числа проведених перевірок із застосуванням поліграфу на його рахунку є кадрові тестування, спеціальні розслідування по крадіжках та інш. Був залучений до процесу люстрації у якості експерта-поліграфолога під час роботи Атестаційних комісій Національної поліції України. Є членом Колегії поліграфологів України.
У якості перспективних шляхів розвитку вказаного напрямку планується створення на базі ІНПП окремої Науково-дослідної лабораторії з детекції брехні, яка під своєю егідою об’єднає кращих поліграфологів Львівщини з метою розбудови Львівської школи поліграфології та детекції брехні.
До того ж, поліграф буде використовуватись, у навчальному процесі, з метою ознайомлення та популяризації інформації про сучасні тенденції детекції брехні, що вкрай важливим для таких майбутніх фахівців як юристи та психологі.
У зв’язку із об’єктивною можливістю та вже існуючим практичним досвідом ІНПП може запропонувати наступні послуги щодо перевірок на поліграфі:
Приватним особам та підприємцям:
• Скрінінгові перевірки на детекторі брехні кандидатів на працевлаштування: - від 600-1200 грн.
• Періодичні та внепланові перевірки працюючого персоналу: - 600-1200 грн.
• Спецперевірки (службові розслідування) від 1500 грн.
• Сімейна тематика перевірка на детекторі брехні подружньої невірності і т.інш: від 2000 грн.

Можливий варіант співробітництва у вигляді абонентського обслуговування вартість якого обговорюється індивідуально.

При використанні тестування на поліграфі спеціаліст допоможе вам отримати відповіді на важливі для Вас питання, а саме:
• Розголошення стороннім особам інформації закритого характеру про роботодавця.
• Навмисне спотворення анкетних даних;
• Наявність скритих мотивів працевлаштування;
• Наявність скритої інформації про реальні причини звільнення з попередніх місць роботи;
• Наявність скритих мотивів взяття шлюбу, вступу в інтимний зв'язок тощо;
• Стійки зв’язки із кримінальною середою, що скриваються;
• Посадові злочини, проступки, халатність тощо;
• Нанесення збитків колишнім роботодавцям;
• Застосування заходів фізичного впливу щодо дітей;
• Готовність ризикнути собою заради забезпечення безпеки работодавця;
• Факти крадіжок грошей та товарно-матеріальних цінностей;
• Додаткові джерела доходів, що скриваються ;
• Наявність боргів та будь-яких боргових зобовязань;
• Наркотична та алкогольна залежність;
• Пристрасть до азартних ігор;
• Факти незаконного володіння та зберігання зброї тощо;
• Психічні захворювання, девіації;
• Інформація про стан здоров’я, що може зашкодити роботі, яка скривається;
• Схильність до суїциду та багато іншого;

Керівникам державних установ
Формування надійного стрижню емоційного та професійного стрижню у колективі – одне з важливіших завдань керівника будь-якого з міністерств та відомств. Невдалий та неякісний підбір кадрів в кінцевому рахунку приводе до посадових проступків та службових зловживань, може не тільки негативно відобразитись на кар’єрі конкретного керівника але й поставити під загрозу діяльність відомства в цілому. Ефективно вирішити цю проблему дозволяють перевірки персоналу на поліграфі.
• Скрінінгові перевірки на детекторі брехні кандидатів на працевлаштування: - від 500-800грн.
• Періодичні та внепланові перевірки працюючого персоналу: - 600 грн.
• Спецперевірки (службові розслідування) від 1500 грн.

Зауважимо, що під час формування ціни щодо конкретних державних установ ми передбачаемо можливість, у виключних випадках, надавати певні послуги безкоштовно.

Приєднані файлиРозмір
1.JPG5.42 KB
2.JPG7.77 KB
3.JPG5.48 KB
4.JPG5.14 KB
5.JPG5.94 KB
6.JPG5.71 KB
7.JPG7.23 KB
8.JPG6.64 KB
9.JPG7.38 KB