Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

У Львівській політехніці відбулася міжнародна конференція з питань управління якістю в освіті та промисловості

Як уже повідомляли, в Національному університеті «Львівська політехніка» відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». Конференція організована спільно Інститутом комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, зокрема кафедрою «Метрологія, стандартизація та сертифікація», та Інститутом економіки і менеджменту Львівської політехніки, а також лабораторією управління вищим навчальним закладом. Директор ІКТА професор Микола Микийчук був заступником голови програмного комітету. У конференції взяли участь 256 науковців, 17 – із зарубіжних країн, а також, що важливо, 28 студентів.

Учасників представницького зібрання привітав ректор Львівської політехніки професор Юрій Бобало. Промовець, зокрема, нагадав, що у новій редакції Закону України «Про вищу освіту» встановлена вимога до ВНЗ щодо створення ефективної системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. В Університеті для цього вже чимало зроблено. У Львівській політехніці розпочали запроваджувати систему запобігання та виявлення академічного плагіату, інформаційні системи для ефективного управління навчальним процесом, систему оцінювання здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників та оприлюднення їх результатів тощо.

За словами ректора Юрія Бобала, в Університеті більшість з обов’язкових підсистем внутрішнього забезпечення якості освіти вже успішно функціонують. Йдеться, зокрема, про те, що систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників здійснюють за допомогою відповідних систем рейтингування, котрі передбачають кожного семестру визначення рейтингу студентів та щорічне визначення рейтингу викладачів кафедр. Проте проблеми, які виникають під час впровадження підсистем внутрішнього управління якістю, потребують не лише технологічного і фінансового забезпечення, а й наукового обґрунтування. Ректор побажав учасникам конференції натхнення у подальшій роботі та якнайшвидшого втілення наукових напрацювань у практику.

З вітальним словом до учасників зібрання звернувся також директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Сергій Бондаренко. Він відзначив актуальність тематики конференції, зважаючи на прийняття нового освітнього закону та необхідність інтегрування ВНЗ у європейський освітній простір.

Робота конференції проходила у п’ятьох секціях: «Впровадження систем управління якістю: теорія. Практика, проблеми», «Організація діяльності, моніторинг та інформаційне забезпечення у сфері освіти, науки та виробництва», «Атестація, акредитація, стандартизація, сертифікація та оцінювання якості у вищій школі та промисловості», «Метрологія та метрологічне забезпечення», «Студентська секція».

Ключові доповіді були виголошені на пленарному засіданні. Науковий керівник Лабораторії управління вищим навчальним закладом Львівської політехніки доцент Любомир Пилипенко розповів про основні класифікаційні ознаки рейтингів ВНЗ як найпоширеніших та найдоступніших для широкого загалу інструментів оцінювання якості освітніх послуг. Відповідальний секретар приймальної комісії університету доцент Роман Шуляр, використовуючи відеоматеріал, наочно продемонстрував гнучкість системи управління якістю та подолання опору змінам.

Завідувач кафедри Технічного університету м. Варни (Болгарія) доцент Христо Крачунов поділився досвідом та стратегією наукових досліджень та інновацій. Професор Мирослав Бобрек торкнувся питань проведення акредитації у вищій освіті зі складною структурою в країнах Європи на прикладі Боснії та Герцеговини. Завідувач сектора комп’ютерних технологій в освіті Інституту високих технологій Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Богдан Сусь розповів про свої дослідження в рамках виконання Tempus проекту LeAGUe, зокрема про особливості організації та розробки курсів для навчання упродовж життя.

Учасники конференції схвалили резолюцію, у якій рекомендовано використати профільними кафедрами апробовані матеріали під час розробки пропозицій щодо підготовки фахівців з метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю в межах нового прийнятого урядом переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Міністерству освіти і науки України запропоновано клопотати перед Кабміном про доповнення «Переліку галузей знань і спеціальностей» новими спеціальностями «Стандартизація та метрологічне забезпечення» та «Інженерія якості». Учасники конференції також рекомендували Національній агенції із забезпечення якості вищої освіти розробити Типове положення про організацію та функціонування системи внутрішнього забезпечення якості ВНЗ. Йдеться про формування методики рейтингування ВНЗ за критеріями не лише освітньої діяльності, а й науково-дослідницького потенціалу.